EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Informatie over tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen - EU common entry gate (EU-CEG)

Volgens de richtlijn inzake tabaksproducten (2014/40/EU)  moeten producenten en importeurs van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen de belangrijkste gegevens over hun producten indienen bij de autoriteiten in de EU-landen waar ze deze willen verkopen.

Het gaat daarbij om informatie over:   

  • ingrediënten
  • emissies
  • toxicologische eigenschappen

Deze gegevens moeten worden ingediend via de "EU common entry gate" (EU-CEG).

Andere producten

In sommige EU-landen kan EU-CEG gebruikt worden om informatie in te dienen over andere producten, zoals:

  • nieuwsoortige tabaksproducten
  • voor roken bestemde kruidenproducten
  • nicotinevrije elektronische sigaretten

Kennisgevingsverplichting

Welke gegevens producenten en importeurs moeten meedelen, wordt in twee uitvoeringsbesluiten uiteengezet:

Over EU-CEG

EU-CEG moet de administratieve lasten voor bedrijven en regelgevende instanties verminderen en het makkelijker maken om gegevens te vergelijken. Het is ontwikkeld door de Europese Commissie in nauwe samenwerking met de EU-lidstaten en belanghebbenden uit de sector. In mei 2016 trad het in werking.