EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Информация за тютюневите изделия, електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене — Общ портал на ЕС (EU-CEG)

Съгласно Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС)  производителите и вносителите на тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене трябва да предоставят основна информация на органите в страните от ЕС, в които възнамеряват да продават своите продукти.

Тя включва информация за:   

  • съставките
  • емисиите
  • токсикологичните данни.

Електронният инструмент за предоставяне на тази информация се нарича Общ портал на ЕС (EU-CEG).

Други продукти

В някои страни от ЕС, EU-CEG може да се използва за предоставяне на информация за други продукти, като например:

  • нови категории тютюневи изделия
  • растителни изделия за пушене
  • безникотинови електронни цигари

Изисквания за уведомяване

Информацията, която производителите и вносителите трябва да предоставят, е посочена в 2 решения за изпълнение:

Относно EU-CEG

EU-CEG има за цел да се намали административната тежест за предприятията и регулаторните органи и да се улесни сравняването на данни. Инструментът е разработен от Европейската комисия в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни от сектора. Той започна да функционира през май 2016 г.