EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Downloads

Information om EU:s webbportal EU-CEG och hur den fungerar.

Teknisk information

Behöver du hjälp med att förbereda företagets it-system för att lämna in uppgifter via EU-CEG? På kommissionens plattform Circabc hittar du aktuell teknisk information.

Du måste ha ett Ecaskonto för att kunna logga in på Circabc.

När du har loggat in hittar du information i två grupper:

Obs! Alla dokument på Circabc är allmänt tillgängliga – du behöver inget tillstånd. Men om du vill få information om uppdateringar (t.ex. när det kommer nya dokument) bör du delta i båda grupperna och markera automatiska meddelanden.


Dokumenten ligger i mappar. Publikationsdatum framgår av titeln. Nya och uppdaterade dokument står överst.

Praktisk information