EU Common Entry Gate (EU-CEG)

taqsima tad-Downloads

Informazzjoni dwar il-Punt tad-Dħul Komuni tal-UE (EU-CEG) u kif jaħdem.

Tagħrif tekniku

Informazzjoni teknika biex tgħin lill-kumpanija tiegħek tħejji s-sistema tal-IT għall-preżentazzjonijiet EU-CEG tintwera regolarment fuq CircaBC, applikazzjoni fuq il-web li titmexxa mill-Kummissjoni Ewropea.

Jekk ma għandekx, se jkollok bżonn tagħmel ECAS login biex tidħol f'CircaBC.

Meta taqbad ma’ CircaBC, l-informazzjoni hija elenkata f’2 direttorji:

NOTA: F’CircaBC, id-dokumenti huma disponibbli pubblikament - m’hemmx bżonn awtorizzazzjoni minn qabel biex taċċessahom. Madankollu, jekk tixtieq tirċievi avviżi dwar l-aġġornamenti (eż. meta jiġu ppubblikati dokumenti ġodda) għandek tissieħeb mal-gruppi taż-żewġ direttorji u tattiva l-avviżi awtomatiċi.


Id-dokumenti huma maħżuna f’folders b’titlu li fih id-data tal-pubblikazzjoni. Dokumenti ġodda/aġġornati huma elenkati l-ewwel.

Gwida dwar kif tibgħat l-informazzjoni