EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Odjeljak za preuzimanje

Informacije o sustavu zajedničkog mjesta elektroničkog ulaza EU-a (EU-CEG) i načinu njegova rada.

Tehničke informacije

Tehničke informacije o pripremi IT sustava vašeg poduzeća za dostavljanje informacija s pomoću aplikacije EU-CEG redovito se objavljuju u CircaBC-u, internetskoj aplikaciji Europske komisije.

Da biste pristupili CircaBC-u, trebate zatražiti korisničko ime za ECAS.

Kada pristupite CircaBC-u, informacije ćete pronaći u dva registra:

NAPOMENA: Dokumenti u aplikaciji CircaBC javno su dostupni te vam za pristup nije potrebno prethodno odobrenje. Međutim, ako želite primati obavijesti o ažuriranjima (npr. o objavama novih dokumenata), trebali biste u oba registra aktivirati automatsko obavješćivanje.


Dokumenti su pohranjeni u mape s naslovom koji sadržava datum objave. Novi/ažurirani dokumenti navedeni su na početku.

Upute za dostavljanje informacija