EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Downloads

Information om EU's fælles indberetningsportal (EU-CEG) og om, hvordan den fungerer.

Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger, som kan hjælpe din virksomhed med at forberede jeres IT-system på at indberette via EU-CEG, lægges jævnligt på CircaBC – en webapplikation, Europa-Kommissionen står bag.

For at få adgang til CircaBC, skal du anmode om et ECAS-password, hvis du ikke allerede har et.

Når du er logget på CircaBC, vises oplysningerne i to registre:

BEMÆRK: Dokumenter i CircaBC er offentligt tilgængelige – du skal ikke have forudgående tilladelse for at få adgang til dem. Hvis du ønsker at blive gjort opmærksom på opdateringer (f.eks. når nye dokumenter offentliggøres), skal du tilmelde dig begge registre og slå automatiske meddelelser til.


Dokumenter gemmes i foldere med en titel, som indeholder publikationsdatoen. Nye/opdaterede dokumenter vises først.

Hjælp til indberetning af oplysninger