EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Nahrávání a stahování dat

Informace o Společné vstupní bráně EU (EU-CEG) a o tom, jak funguje.

Technické informace

Technické informace, které vaší firmě pomohou upravit její informační systém k podávání zpráv do systému EU-CEG, jsou pravidelně sdíleny v internetové aplikaci Evropské komise CIRCABC.

Abyste se mohli do systému CIRCABC přihlásit, musíte nejdříve získat přístup do systému ECAS.

V systému CIRCABC jsou informace seřazeny do dvou kategorií:

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty v systému CIRCABC jsou veřejně přístupné – k nahlédnutí do nich není potřeba předchozího povolení. Pokud však chcete dostávat oznámení o aktualizacích (např. když jsou zveřejněny nové dokumenty), měli byste se přihlásit do obou kategorií a zapnout odebírání automatických oznámení.


Dokumenty jsou uloženy ve složkách, jejichž názvy obsahují datum zveřejnění. Nové/aktualizované dokumenty jsou uvedeny jako první.

Pokyny k předkládání informací