EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Изтегляния

Информация за Общия портал на ЕС (EU-CEG) и за начина му на действие.

Техническа информация

На интернет приложението на Европейската комисия CIRCABC редовно се споделя техническа информация, която има за цел да улесни вашето дружество при подготовката на неговата ИТ система за подаване на информация чрез EU-CEG.

Ако все още не разполагате с такъв, ще ви е необходим профил в ECAS, за да влезете в CIRCABC.

След като влезете в CIRCABC, информацията е включена в 2 раздела:

БЕЛЕЖКА: Документите в CIRCABC са публично достъпни — не е необходимо предварително разрешение за достъп до тях. Ако обаче искате да получавате уведомления за актуализации (напр. при публикуване на нови документи), трябва да се включите в групите за всеки един от разделите и да активирате автоматичните уведомления.


Документите се съхраняват в папки, чиито имена съдържат датата на публикуване. Новите/актуализираните документи се посочват на първо място в списъка.

Указания за подаване на информация