EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Раздел „Изтегляния“

Информация за Общия портал на ЕС (EU-CEG) и за начина му на действие.

Техническа информация

На интернет приложението на Европейската комисия CIRCABC редовно се споделя техническа информация, която има за цел да улесни вашето дружество при подготовката на неговата ИТ система за подаване на информация чрез EU-CEG (включително речниците на данни и файла за инсталиране на XML Creator).

Цялата съответна документация се споделя в групата по интереси на CIRCABC EU-CEG — заинтересовани страни от сектора на промишлеността (EU-CEG Industry Stakeholders).

БЕЛЕЖКА: Документите в библиотеката на групата по интереси са публично достъпни — не е необходимо предварително разрешение за достъп до тях. Ако обаче искате да получавате уведомления за актуализации (напр. при публикуване на нови документи), трябва да се включите в групата по интереси и да активирате автоматичните уведомления. За целта ще ви е необходим профил в EU Login (ако все още нямате, можете да го създадете тук). Повече информация за това как да активирате автоматичните уведомления можете да намерите в раздела на CIRCABC за помощ.

Документите се съхраняват в библиотеката в папки, чиито имена съдържат датата на публикуване. Новите/актуализираните документи се посочват на първо място в списъка.

Указания за подаване на информация