EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Kontaktné údaje

Príslušné vnútroštátne orgány

POZNÁMKA: Za posudzovanie informácií o výrobkoch zodpovedajú vnútroštátne orgány. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu informácií (napr. noriem merania) sa preto obráťte na tieto orgány.

Platí to aj v prípade, ak máte administratívne otázky (napr. o úhrade poplatkov).

Európska komisia

  • Máte technický problém s EU-CEG?

Pošlite nám e-mail na adresu: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (prosím priložte snímku obrazovky s príslušným problémom a svoje IČ odosielateľa, ak ho máte).

  • Máte všeobecné otázky o fungovaní EU-CEG?

Pošlite nám e-mail na adresu: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu