EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Координати за връзка

Национални органи

БЕЛЕЖКА: Националните органи отговарят за оценката на информацията за продуктите. Моля, свържете се с тях, ако имате въпроси по съдържанието на информацията (напр. относно стандартите за измерванията).

Трябва да се свържете с тях и ако имате въпроси от административно естество (напр. относно плащане на такси).

Европейска комисия

  • Технически проблеми с EU-CEG?

Пишете ни на адрес: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (моля, прикачете екранна снимка на прозореца, в който е възникнал проблемът и посочете вашия ID на подател, ако имате такъв).

  • Общи въпроси за това как функционира EU-CEG?

Пишете ни на адрес: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu