EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Podaci za kontakt

Mjerodavna nacionalna tijela

NAPOMENA: Nacionalna tijela nadležna su za procjenu informacija o proizvodu. Obratite im se za sva pitanja o sadržaju informacija (npr. mjerne norme).

Obratite im se i ako imate pitanja administrativne prirode (npr. o plaćanju naknada).

Europska komisija

  • Imate tehničkih problema s aplikacijom EU-CEG?

Obratite nam se e-poštom na adresu: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (priložite snimku zaslona prozora u kojem se pojavljuje problem i identifikacijski broj pošiljatelja ako ga imate).
 

  • Imate općenita pitanja o načinu rada aplikacije EU-CEG?

Obratite nam se e-poštom na adresu: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu