EU in svet

Politika

EU si v svojih odnosih z državami EU in zunaj EU ter mednarodnimi organizacijami na področju zdravja prizadeva za:

  • skrb za zdravje v EU in drugod,
  • odpravljanje neenakosti v zdravju med državami in regijami EU,
  • ozaveščanje o svetovnih zdravstvenih vprašanjih v okviru globalne politike javnega zdravja,
  • uveljavljanje načela visoke kakovosti javnega zdravja, standardov in zakonodaje.

Te cilje uresničuje z različnimi ukrepi in sodelovanjem z najpomembnejšimi deležniki.

Širitev Evropske unije 

EU svetuje državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam glede zdravstvene politike EU ter ocenjuje njihov napredek pri prenosu zdravstvene zakonodaje EU v svoj pravni red. V okviru pristopnih pogajanj sta dve poglavji, ki zadevata zdravstvo:

  • javno zdravje – 28. poglavje: varstvo potrošnikov in zdravja,
  • farmacevtski izdelki – 1. poglavje: prosti pretok blaga.

Države, ki se pripravljajo na pridružitev EU

Evropska sosedska politika

Namen evropske sosedske politike  je krepitev vezi med EU in državami na njenih vzhodnih in južnih mejah. O zdravstvenih vprašanjih se pogovarjajo v okviru pogajanj o pridružitvenih sporazumih z državami teh regij. Posebni ukrepi so namenjeni usklajevanju predpisov in izgradnji zmogljivosti na področju javnega zdravja.

Sodelovanje z državami zunaj EU

EU je s številnimi državami zunaj EU sklenila dvostranske sporazume o partnerstvu in sodelovanju, ki postavljajo splošni okvir sodelovanja na področju javnega zdravja. Sporazumi so tudi podlaga za dvostransko sodelovanje med posamezno državo članico in državo zunaj EU.

Kadar gre za bolj tehnično sodelovanje, generalni direktorat za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji po potrebi sklene sektorske sporazume z ministrstvi posameznih držav:

sporazum med EU in Rusijo o sodelovanju na področju zdravja in varnosti hrane 

sporazum med EU in Kitajsko o sodelovanju na področju zdravja in varnosti hrane 


Regionalno sodelovanje

EU se zavzema za regionalno sodelovanje na področju javnega zdravja, zato podpira povezovanje držav EU in njihovih sosed zunaj EU:

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

S sodelovanjem v mednarodnih organizacijah lahko EU na svetovni ravni razvija, izvaja in predstavlja svoje cilje na področju javnega zdravja ter izmenjuje rešitve, izkušnje in odzive zdravstvene politike. EU sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo (zlasti njenim evropskim regionalnim uradom) ter Organizacijo združenih narodov in njenimi drugimi specializiranimi organi.

Poleg tega Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropska agencija za zdravila izvajata številne mednarodne programe.