ES pasaulyje

Politika

Palaikydama ryšius su Europos Sąjungos ir jai nepriklausančiomis šalimis bei tarptautinėmis visuomenės sveikatos srities organizacijomis ES siekia:

  • stiprinti ES ir viso pasaulio žmonių sveikatą;
  • spręsti ES valstybių ir regionų sveikatos srities skirtumų problemą;
  • vykdydama savo visuotinę visuomenės sveikatos politiką, didinti informuotumą pasauliniais sveikatos klausimais;
  • skatinti į aukštą kokybę orientuotus ES visuomenės sveikatos principus, standartus ir teisės aktus.

Šių tikslų siekiama vykdant įvairią politiką ir bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

ES plėtra 

ES konsultuoja šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates ES sveikatos politikos klausimais ir vertina, kaip joms sekasi perkelti ES sveikatos politikos taisykles į nacionalinę teisę. Atitinkami „skyriai“ derantis dėl stojimo į ES yra:

  • visuomenės sveikata – 28 skyrius dėl vartotojų ir sveikatos apsaugos;
  • farmacijos produktai – 1 skyrius dėl laisvo prekių judėjimo.

ES narėmis besirengiančios tapti šalys

Europos kaimynystės politika

Europos kaimynystės politikos  tikslas – stiprinti ES ir prie jos rytinių bei pietinių sienų esančių šalių ryšius. Sveikatos klausimai aptariami derybose dėl asociacijos susitarimų su Europos kaimynystės politikos šalimis, ir imamasi veiksmų suderinti taisykles bei stiprinti visuomenės sveikatos srities gebėjimus.

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis

ES yra sudariusi dvišalių partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su daug ES nepriklausančių viso pasaulio šalių. Jais sukuriamas bendras pagrindas bendradarbiauti visuomenės sveikatos srityje. Šie susitarimai yra ir atskirų ES šalių bei ES nepriklausančių šalių dvišalio bendradarbiavimo pagrindas.

Kai būtinas glaudesnis techninis bendradarbiavimas, Europos Komisija (Sveikatos ir vartotojų reikalų GD) gali sudaryti sektorių susitarimus, pavyzdžiui, su nacionalinėmis ministerijomis.

ES ir Rusijos sveikatos ir maisto saugos susitarimas 

ES ir Kinijos sveikatos ir maisto saugos susitarimas 


Regionų bendradarbiavimas

Kad paskatintų regionų bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje, ES remia ES šalių ir jų kaimynių, kurios nepriklauso ES, tinklų kūrimą.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis galima plėtoti, įgyvendinti ir stiprinti ES visuomenės sveikatos darbotvarkę, dalytis sveikatos politikos sprendimais, patirtimi ir priemonėmis su visu pasauliu. Tai daugiausia bendradarbiavimas su PSO (konkrečiai – Europos regioniniu biuru), taip pat Jungtinėmis Tautomis ir kitomis specializuotomis įstaigomis.

Be to, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras bei Europos vaistų agentūra vykdo tarptautines programas.