EU i verden

Politik

EU's og medlemslandenes samarbejde med andre lande og internationale organisationer på sundhedsområdet har til formål at:

  • højne sundheden både i og uden for EU
  • bekæmpe uligheder på sundhedsområdet mellem lande og regioner i EU
  • skabe opmærksomhed om globale sundhedsspørgsmål som led i den globale folkesundhedspolitik
  • fremme principper, standarder og lovregler af høj kvalitet på sundhedsområdet.

Disse mål søges opnået gennem forskellige politikker og samarbejde med relevante parter.

EU's udvidelse 

EU rådgiver kandidatlandene og mulige kandidatlande om sundhedspolitikken og vurderer deres fremskridt med at indarbejde EU's sundhedsregler i deres egen lovgivning. De relevante "kapitler" i tiltrædelsesforhandlingerne er:

  • Folkesundhed – kapitel 28 om forbruger- og sundhedsbeskyttelse
  • Lægemidler – kapitel 1 om vares frie bevægelighed.

Lande, der forbereder sig på at blive medlem af EU

Den europæiske naboskabspolitik

Den europæiske naboskabspolitik  skal styrke båndene mellem EU og landene ved dets østlige og sydlige grænser. Sundhedsspørgsmål drøftes med naboskabspartnerlandene under forhandlinger om associeringsaftaler, og der arbejdes på at harmonisere regler og opbygge kapacitet på sundhedsområdet.

Samarbejde med lande uden for EU

EU har bilaterale partnerskabs- og samarbejdsaftaler med mange lande uden for EU i hele verden, som sætter en generel ramme for samarbejdet på folkesundhedsområdet. Aftalerne danner også grundlag for bilaterale aftaler mellem det pågældende land og individuelle EU-lande.

Når der er brug for mere teknisk samarbejde, kan Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere indgå sektoraftaler med f.eks. landenes ansvarlige ministerier.

Samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland 

Samarbejdsaftalen mellem EU og Kina 


Regionalt samarbejde

For at forbedre det regionale samarbejde på sundhedsområdet støtter EU netværk mellem EU-landene og deres nabolande uden for EU:

Samarbejde med internationale organisationer

Samarbejde med internationale organisationer giver mulighed for at udvikle, gennemføre og fremme EU's sundhedspolitiske dagsorden ved at udveksle sundhedspolitiske løsninger, erfaringer og initiativer på globalt plan. Det omfatter primært samarbejde med WHO (særligt dets Regionale Kontor for Europa) og FN og andre specialiserede FN-organer.

Derudover har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur aktive internationale programmer.