EU in svet

Mednarodne organizacije

Evropska unija pri pripravi, izvajanju in spodbujanju ukrepov javnega zdravja sodeluje z mednarodnimi organizacijami. S Svetovno zdravstveno organizacijo in Svetom Evrope je sklenila posebna sporazuma o sodelovanju, podoben sporazum pa pripravlja tudi z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

Sodelovanje med EU in Svetovno zdravstveno organizacijo  poteka v okviru moskovske izjave na naslednjih področjih:

  • zdravstvena varnost
  • inovacije v zdravstvu
  • krepitev zdravstvenih sistemov
  • neenakost na področju zdravja
  • zdravstvene informacije
  • sodelovanje med delegacijami EU in uradi Svetovne zdravstvene organizacije v državah zunaj EU.

Svet Evrope

Sodelovanje s Svetom Evrope  zajema številne dejavnosti. Na področju zdravja se osredotoča na farmacevtske izdelke in darovanje krvi in organov.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Evropska unija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  redno sodelujeta in usklajujeta svoje politične in raziskovalne programe. EU je tudi velika plačnica v proračun OECD in podpira izvajanje projektov na področju zdravstvenih računov, kazalnikov zdravstvenega varstva ter ekonomije zdravja.

Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike

Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike podpira in spodbuja oblikovanje zdravstvene politike, ki temelji na dokazih ter obsežni in temeljiti analizi zdravstvenih sistemov v Evropi. Evropska komisija je od konca leta 2009 partnerica v observatoriju.