EÚ vo svete

Medzinárodné organizácie

EÚ spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pri rozvoji, implementácii a presadzovaní svojho programu v oblasti verejného zdravia. Európska únia uzavrela osobitné dohody o spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Radou Európy a pripravuje dohody o spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Spolupráca medzi EÚ a WHO  sa realizuje v rámci moskovskej deklarácie (2010) v oblasti

  • zdravotnej bezpečnosti;
  • inovácií v oblasti zdravotníctva;
  • posilnenia zdravotníckych systémov;
  • nerovností v oblasti zdravia;
  • zdravotníckych informácií;
  • spolupráce medzi delegáciami EÚ a kanceláriami WHO v krajinách mimo EÚ.

Rada Európy

Spolupráca medzi EÚ a Radou Európy  pokrýva celý rad činností. V oblasti zdravia sa tieto dve organizácie zameriavajú na problematiku liekov a darcovstva orgánov.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Spolupráca medzi EÚ a OECD  je častá a zahŕňa koordináciu politických a výskumných programov. EÚ je dôležitým prispievateľom do rozpočtu OECD a podporuje vzájomne výhodné projekty v oblasti zdravotných účtov, zdravotných ukazovateľov a ekonomických otázok zdravotnej starostlivosti.

Európske observatórium zdravotníckych systémov a politík (EOHSP)

Európske observatórium zdravotníckych systémov a politík podporuje a presadzuje prostredníctvom komplexnej a presnej analýzy dynamiky systémov zdravotnej starostlivosti v Európe tvorbu zdravotnej politiky založenej na vedeckých dôkazoch. Európska komisia je partnerom observatória od roku 2009.