UE în lume

Organizaţii internaţionale

UE colaborează cu diverse organizaţii internaţionale pentru a dezvolta, implementa şi promova obiectivele sale în domeniul sănătăţii publice. O serie de acorduri de cooperare sunt deja în vigoare (cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Consiliul Europei), în timp ce altele sunt în curs de elaborare (cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică).

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)

Cooperarea dintre UE şi OMS  a fost stabilită în cadrul Declaraţiei de la Moscova în următoarele domenii:

  • securitate sanitară
  • inovare în domeniul sănătăţii
  • consolidarea sistemelor de sănătate
  • inegalităţile în materie de sănătate
  • informaţii privind sănătatea
  • cooperarea dintre delegaţiile UE şi birourile OMS din ţările terţe.

Consiliul Europei

Cooperarea dintre UE şi Consiliul Europei  acoperă o gamă largă de activităţi. În domeniul sănătăţii, activitatea se axează pe produsele farmaceutice şi pe donarea de sânge şi organe.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Cooperarea dintre UE şi OCDE  are loc în mod regulat şi include coordonarea agendelor politice şi de cercetare. UE este unul dintre finanţatorii principali ai OCDE şi sprijină proiecte reciproc avantajoase legate de sistemul de conturi de sănătate, indicatorii de sănătate şi aspectele economice ale sănătăţii.

Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate (EOHSP)

Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate (EOHSP) promovează elaborarea unor politici de sănătate pe baza dovezilor ştiinţifice, prin efectuarea de analize ample şi riguroase ale dinamicii sistemelor sanitare din Europa. Comisia Europeană este partener al Observatorului începând din 2009.