UE w świecie

Organizacje międzynarodowe

UE współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w celu opracowywania, wdrażania i promowania programu w dziedzinie zdrowia publicznego. Powstały ustalenia dotyczące współpracy między UE, Światową Organizacją Zdrowia i Radą Europy, a obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem zasad współpracy w tym zakresie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Współpraca UE i WHO  odbywa się w ramach deklaracji moskiewskiej z 2010 r. w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo zdrowotne
  • innowacje w dziedzinie zdrowia
  • usprawnienie systemów opieki zdrowotnej
  • nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej
  • informacje na temat zdrowia
  • współpraca między delegaturami UE i biurami WHO w państwach nienależących do UE.

Rada Europy

Współpraca UE z Radą Europy  obejmuje szeroki zakres działań. W dziedzinie zdrowia działania dotyczą główne produktów farmaceutycznych oraz pozyskiwania organów i krwi.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Współpraca UE z OECD  ma charakter regularny i dotyczy koordynacji działań politycznych i badawczych. UE wnosi znaczny wkład w budżet OECD, a także wspiera obustronnie korzystne projekty dotyczące rachunków zdrowia, wskaźników opieki zdrowotnej oraz ekonomicznych aspektów zdrowia.

Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej

Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej (EOHSP) wspiera i promuje tworzenie opartej na danych naukowych polityki w dziedzinie zdrowia poprzez obszerną i wnikliwą analizę zmian zachodzących w systemach opieki zdrowotnej w Europie. Komisja Europejska współpracuje z Obserwatorium od 2009 r.