De EU in de wereld

Internationale organisaties

De EU werkt samen met internationale organisaties om haar volksgezondheidsagenda te ontwikkelen, uit te voeren en te promoten. Er zijn samenwerkingsakkoorden met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Raad van Europa en binnenkort ook met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De EU en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  werken op basis van de Verklaring van Moskou (2010) samen op de volgende gebieden:

  • bescherming van de gezondheid
  • innovatie
  • gezondheidszorgstelsels
  • vemindering van ongelijkheden
  • voorlichting
  • samenwerking tussen EU-delegaties en WHO-kantoren buiten de EU

Raad van Europa

De EU en de Raad van Europa  werken op allerlei gebieden samen. Op gezondheidsgebied richten ze zich vooral op farmaceutica en bloed- en orgaandonaties.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De EU en de OESO  werken regelmatig samen, onder meer om hun beleids- en onderzoeksagenda op elkaar af te stemmen. De EU draagt veel bij aan de OESO-begroting en ondersteunt projecten die voor beiden van belang zijn in verband met gezondheidsrekeningen, gezondheidszorgindicatoren en gezondheidseconomie.

Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid

De Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid ondersteunt en promoot wetenschappelijk gebaseerde beleidsvorming via een omvattende en strikte analyse van de dynamiek van de zorgstelsels in Europa. De Europese Commissie is sinds 2009 een partner van de waarnemingspost.