ES pasaulyje

Tarptautinės organizacijos

ES bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis siekdama plėtoti, įgyvendinti ir stiprinti savo visuomenės sveikatos darbotvarkę. Sudaryta specialių bendradarbiavimo susitarimų su Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos Taryba, jie rengiami su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)

Remdamosi 2010 m. Maskvos deklaracija, ES ir PSO bendradarbiauja  tokiose srityse:

  • sveikatos saugumo,
  • sveikatos srities inovacijų,
  • sveikatos sistemų stiprinimo,
  • nelygybės sveikatos srityje,
  • informacijos apie sveikatą,
  • ES delegacijų ir PSO biurų ES nepriklausančiose šalyse bendradarbiavimo.

Europos Taryba

ES ir Europos Taryba bendradarbiaudamos  vykdo įvairią veiklą. Sveikatos srityje daugiausia dėmesio skiriama vaistams ir kraujo bei organų donorystei.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)

ES ir EBPO bendradarbiauja  reguliariai. Be kita ko, jos koordinuoja savo politines ir mokslinių tyrimų darbotvarkes. ES yra viena iš svarbiausių EBPO biudžeto finansuotojų ir remia abipusiai naudingus projektus sveikatos sąskaitų, sveikatos priežiūros rodiklių ir sveikatos ekonomikos srityse.

Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga

Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga (ESSPSĮ) remia ir skatina faktais grindžiamą sveikatos politikos formavimą išsamiai ir griežtai analizuodama Europos sveikatos priežiūros sistemų dinamiką. Europos Komisija yra šios stebėjimo įstaigos partnerė nuo 2009 m.