Az EU szerepe a világban

Nemzetközi szervezetek

Az Európai Unió közegészségügyi politikájának kidolgozása, végrehajtása és előmozdítása terén nemzetközi szervezetekkel működik együtt. Az EU külön együttműködési megállapodást kötött az Egészségügyi Világszervezettel és az Európa Tanáccsal, jelenleg pedig hasonló megállapodás megkötését készíti elő a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD).

Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Az EU és a WHO közötti együttműködést  a 2010-es Moszkvai Nyilatkozat szabályozza, és hatálya az alábbi területekre terjed ki:

  • egészségbiztonság
  • egészségügyi innováció
  • az egészségügyi rendszerek megszilárdítása
  • egészségügyi egyenlőtlenségek
  • egészségügyi információk
  • a nem uniós országokban működő EU-küldöttségek és WHO-irodák közötti együttműködés

Európa Tanács

Az EU és az Európa Tanács közötti együttműködés  a tevékenységek széles skáláját öleli fel. Az egészségügy területén megemlíthetők a gyógyszerekkel, valamint a véradással és szervadományozással kapcsolatos intézkedések.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Az EU és az OECD rendszeresen együttműködik  szakpolitikáik és kutatási menetrendjük összehangolásában. Az Európai Unió jelentős összegekkel járul hozzá az OECD költségvetéséhez, és támogatja az egészségügyi számlákkal, egészségügyi mutatókkal és az egészségügy gazdasági helyzetével foglalkozó, kölcsönös előnyöket biztosító projekteket.

Az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja

Az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja mindenre kiterjedő, alapos elemzéseket készít az európai egészségügyi rendszerekről, valamint támogatja és ösztönzi az elemzés eredményein alapuló egészségpolitikai döntéshozatalt. Az Európai Bizottság 2009 óta partnere a megfigyelőközpontnak.