EL maailmas

Rahvusvahelised organisatsioonid

EL teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et arendada, rakendada ning edendada oma rahvatervise tegevuskava. ELil on juba erikoostöövormid Maailma Terviseorganisatsiooni ning Euroopa Nõukoguga, samuti on need väljatöötamisel Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD).

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)

ELi koostöö WHOga  toimub 2010. aasta Moskva deklaratsiooni raames järgmistes valdkondades:

  • terviseohutus
  • tervishoiualane innovatsioon
  • tervishoiusüsteemide tugevdamine
  • tervishoiualane ebavõrdsus
  • tervisega seotud teave
  • koostöö ELi delegatsioonide ning WHO büroode vahel ELi mittekuuluvates riikides.

Euroopa Nõukogu

ELi koostöö Euroopa Nõukoguga  hõlmab paljusid eri valdkondi. Tervishoiu valdkonnas keskendutakse ravimitele ning vere- ja elundidoonorlusele.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

ELi koostöö OECDga  toimub korrapäraselt ning see hõlmab nende poliitika ning teadusuuringute kavade koordineerimist. EL on OECD tegevuse üks peamisi rahastajaid ning toetab vastastikku kasulikke projekte tervishoiu arvepidamissüsteemi, tervishoiunäitajate ning tervishoiuökonoomika valdkondades.

Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskus (EOHSP)

Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskus toetab ning edendab tõenditel põhinevat tervisepoliitika kujundamist Euroopa tervishoiusüsteemide dünaamika ulatusliku ning põhjaliku analüüsi kaudu. Euroopa Komisjon teeb vaatluskeskusega koostööd alates 2009. aastast.