EU ve světě

Mezinárodní organizace

Evropská unie spolupracuje při vytváření, provádění a prosazování svého programu veřejného zdraví s mezinárodními organizacemi. Probíhá spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Radou Evropy a připravuje se spolupráce s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Světová zdravotnická Organizací (WHO)

Spolupráce mezi EU a WHO  probíhá podle moskevské deklarace z roku 2010, a to v těchto oblastech:

  • zdraví a bezpečnost
  • inovace v oblasti zdraví
  • posilování zdravotních systémů
  • nerovnosti v oblasti zdraví
  • informace o zdraví
  • spolupráce mezi delegacemi EU a úřady WHO v ostatních státech světa.

Rada Evropy

Spolupráce mezi EU a Radou Evropy  zahrnuje širokou škálu aktivit. V oblasti zdraví se tato spolupráce zaměřuje na léčiva a na dárcovství krve a orgánů.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Spolupráce mezi EU a OECD  je stálá a zahrnuje koordinaci jejich politických a výzkumných programů. EU přispívá značným dílem do rozpočtu OECD a podporuje vzájemně prospěšné projekty v oblasti zdravotních účtů, ukazatelů zdravotní péče a ekonomie zdraví.

Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik

Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik podporuje a propaguje tvorbu zdravotní politiky podloženou důkazy, a to prostřednictvím komplexní a důsledné analýzy dynamiky systémů zdravotní péče v Evropě. Evropská komise je partnerem tohoto střediska od roku 2009.