UE în lume

Sănătate globală

Bolile și cauzele lor nu țin cont de frontierele naționale. Problemele de sănătate existente la nivel mondial nu pot fi abordate în mod eficient doar prin acțiunea individuală a Europei. Presiunile la care sunt supuse sistemele de sănătate sunt universale - inclusiv cele legate de resursele de natură financiară sau umană, în condițiile unei cereri sporite de servicii medicale de calitate, pentru o populație în curs de îmbătrânire. Rezolvarea acestor probleme necesită o mai bună colaborare internațională.

Informații suplimentare - UE și sănătatea globală - Rezumat 

UE și guvernanța în materie de sănătate globală

UE și cooperarea multilaterală pe teme de sănătate

UE sprijină Organizația Mondială a Sănătății (OMS), autoritatea de referință în materie de sănătate globală din cadrul sistemului Națiunilor Unite.Statele membre ale UE se exprimă într-un glas în organismele decizionale ale OMS. Comisia și guvernele naționale stabilesc o poziție comună pe care o prezintă OMS. Comisia cooperează cu Secretariatul OMS în aspecte legate de securitatea sanitară, cercetare și dezvoltare, boli netransmisibile, inegalități în materie de sănătate, sisteme de sănătate și informații privind sănătatea.

UE sprijină și alte inițiative multilaterale relevante pentru sănătate, inclusiv:

UE și guvernanța globală pentru sănătate

Sănătatea și politica comercială a UE

Globalizarea piețelor produselor, dispozitivelor și serviciilor medicale - în cadrul căreia UE este un lider mondial - aduce atât oportunități, cât și provocări legate de standardele de calitate și de siguranță. De aceea, UE:

 • promovează standardele și normele sale la nivel mondial, prin cooperarea în materie de reglementare
 • integrează preocupările legate de sănătate în acordurile comerciale multilaterale și bilaterale și refuză să facă compromisuri în ceea ce privește siguranța
 • depune eforturi pentru a asigura accesul la medicamente de bază la prețuri decente, conform declarației de la Doha.

Sănătatea și asistența pentru dezvoltare acordată de UE

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE țărilor terțe este concepută astfel încât să reducă inegalitățile în materie de sănătate și să amelioreze coeziunea socială. Cum? Prin extinderea accesului la servicii de sănătate de calitate și îmbunătățirea protecției împotriva cheltuielilor excesive în domeniul sănătății.

 • UE ajută țările beneficiare să dezvolte politici naționale în domeniul sănătății și să-și consolideze sistemele de sănătate asigurând personal medical mai calificat, finanțare și medicamente sigure și eficiente la prețuri accesibile.
 • Valoarea asistenței acordate de UE este de 50 de miliarde EUR/an, adică 56 % din ajutorul public global, fapt care face ca UE să fie de departe cel mai mare donator din lume.
 • În ultimii 7 ani, aproximativ 3,2 miliarde EUR au fost cheltuite în cadrul unor programe de asistență bilaterală pentru consolidarea sistemelor de sănătate și îmbunătățirea accesului universal la servicii medicale de bază de calitate.
 • În comunicarea sa intitulată „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”, UE se angajează să aloce, în perioada 2014-2020, cel puțin 20 % din bugetul pentru asistență dezvoltării umane, inclusiv sănătății.
 • UE sprijină atât țări individuale, cât și inițiative globale precum Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei și Alianța globală pentru vaccinuri și imunizare (GAVI).

UE și securitatea sanitară globală

Pe măsură ce oamenii călătoresc din ce în ce mai des în alte țări, crește riscul de:

 • răspândire a bolilor și a agenților patogeni noi
 • răspândire a agenților patogeni rezistenți la medicamente
 • bioterorism și dispersie accidentală de agenți patogeni.

Pentru a fi siguri că suntem pregătiți corespunzător pentru astfel de amenințări la adresa sănătății, UE colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății și cu țările G7, în cadrul Inițiativei pentru securitatea sanitară globală . Comisia și guvernele statelor membre colaborează în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară , pentru a-și coordona răspunsul la principalele amenințări la adresa sănătății.

Guvernanța UE pentru sănătatea globală

Politica UE în domeniul sănătății globale, definită în Comunicarea Comisiei privind sănătatea globală [COM(2010)128 din 31 martie 2010] și în Concluziile Consiliului privind rolul UE în materie de sănătate globală, adoptate în cadrul celei de-a 3011-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe (Bruxelles, 10 mai 2010), identifică principalele provocări și stabilește principiile directoare pentru consolidarea viziunii, discursului și acțiunilor UE: spiritul de inițiativă, acoperirea universală, coerența politicilor în interiorul UE și îmbunătățirea bazei de cunoștințe.

În plus, Comisia a înființat Forumul privind politica în materie de sănătate globală , menit să asigure un dialog deschis între serviciile Comisiei și principalele părți interesate. Un astfel de dialog ar consolida poziția UE în ceea ce privește deciziile în materie de sănătate globală, asigurând coerența între politicile interne și externe în domeniul sănătății și vizând realizarea obiectivelor de sănătate globală.

UE își propune ca politicile sale interne și externe să fie perfect compatibile. O politică amplă în materie de sănătate globală presupune și integrarea unor aspecte legate de comerț, finanțare, asistență pentru dezvoltare, migrație, securitate și combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, necesită colaborarea cu toate celelalte organizații și grupuri de interese relevante.

UE susține accesul tuturor oamenilor la servicii medicale de calitate. În același timp, joacă un rol central în îmbunătățirea progreselor înregistrate în abordarea provocărilor legate de sănătatea globală (Obiectivele de dezvoltare ale mileniului bolile netransmisibile etc.).

UE și statele sale membre promovează finanțarea eficace și echitabilă a cercetării care aduce beneficii sănătății tuturor. UE depune eforturi pentru a se asigura că produsele inovatoare sunt sigure, eficace, disponibile și accesibile.