De EU in de wereld

Gezondheid wereldwijd

Ziekten en hun oorzaken houden geen rekening met landsgrenzen. Daarom kunnen kwesties van wereldwijde gezondheid niet doeltreffend behandeld worden door Europa alleen. Ook de vergrijzing is een wereldwijd probleem dat alleen met internationale samenwerking opgelost kan worden.

Meer informatie – De EU en de wereldwijde volksgezondheid – samenvatting 

De EU en het wereldwijde gezondheidsbeleid

De EU en internationale samenwerking op gezondheidsgebied

De EU als geheel steunt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als belangrijkste autoriteit op het gebied van wereldwijde gezondheid. In de contacten met de WHO spreken de Commissie en de EU-landen met één stem. De Commissie werkt samen met de WHO aan zaken als volksgezondheid, onderzoek en ontwikkeling, niet-overdraagbare ziekten, gezondheidsongelijkheid, gezondheidsstelsels en gezondheidsvoorlichting.

De EU steunt ook andere multilaterale initiatieven rond gezondheid, zoals:

De EU en het wereldwijde gezondheidsbeleid

EU-handelsbeleid en gezondheid

De EU is wereldwijd de grootste leverancier van gezondheidsproducten, -apparatuur en -diensten. Op het vlak van kwaliteit en veiligheid brengt dat kansen en uitdagingen met zich mee. De EU:

 • promoot via samenwerking haar normen en regels op de wereldmarkt
 • heeft gezondheidskwesties opgenomen in haar handelsovereenkomsten en weigert daaraan te tornen
 • is vastbesloten onmisbare medicijnen beschikbaar en betaalbaar te houden overeenkomstig de Verklaring van Doha.

EU-ontwikkelingsbeleid en gezondheid

De EU-ontwikkelingshulp aan landen buiten de EU is bedoeld om gezondheidsongelijkheid aan te pakken en de sociale samenhang te verbeteren. Dat gebeurt door meer mensen gezondheidszorg te bieden en te voorkomen dat de kosten van deze zorg de pan uit rijzen.

 • De EU helpt deze landen een nationaal gezondheidsbeleid op te zetten en hun gezondheidsstelsels te versterken door meer gezondheidswerkers op te leiden, veilige, werkzame en betaalbare geneesmiddelen aan te bieden en financiering beschikbaar te stellen.
 • De EU besteedt daar jaarlijks ruim 50 miljard euro aan. Dat is 56% van de wereldwijde steun, en daarmee is zij met afstand de grootste donor ter wereld.
 • In de afgelopen 7 jaar heeft zij zo'n 3,2 miljard euro uitgegeven aan bilaterale hulp voor gezondheidsstelsels en betere toegang tot basisgezondheidszorg voor iedereen.
 • In de mededeling "Een agenda voor verandering" over het EU-ontwikkelingsbeleid heeft de EU beloofd ten minste 20% van het budget voor ontwikkelingshulp voor de periode 2014-2020 te besteden aan menselijke ontwikkeling, waaronder gezondheid.
 • De EU steunt zowel landen als wereldwijde gezondheidsinitiatieven, bijv. het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding en het Wereldverbond voor Vaccinatie en Immunisatie (GAVI).

De EU en wereldwijde bedreigingen van de gezondheid

Mensen reizen tegenwoordig in groten getale de wereld rond. Daardoor stijgt het risico op:

 • verspreiding van nieuwe ziektekiemen en ziekten
 • verspreiding van resistente ziektekiemen
 • bioterrorisme en het onbedoeld vrijkomen van ziektekiemen

De EU werkt binnen het Global Health Security Initiative  samen met de WHO en de G7-landen om dergelijke bedreigingen aan te kunnen. De Commissie en autoriteiten van de EU-landen zitten samen in het Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU , waar zij hun aanpak van de grootste bedreigingen van de gezondheid op elkaar afstemmen.

EU-governance voor wereldwijd gezondheidsbeleid

In het wereldwijde gezondheidsbeleid van de EU en de conclusies van de Raad over de verantwoordelijkheden van de EU op het gebied van gezondheid staan de grootste uitdagingen en richtsnoeren voor één visie, stem en aanpak van de EU: leiderschap, wereldwijde toepassing, consistent beleid binnen de EU en kennis.

Om dit te bevorderen, heeft de Commissie het Global Health Policy Forum  opgezet. Daarbinnen moet een open dialoog plaatsvinden tussen de Commissie en belanghebbenden. Zo moet de EU een duidelijker stem in het wereldwijde gezondheidsbeleid krijgen door zowel met haar interne als met haar externe gezondheidsbeleid aan dezelfde wereldwijde doelstellingen te werken.

Dit coherente EU-beleid omvat ook beleidsterreinen zoals handel, financiën, ontwikkelingshulp, migratie, veiligheid en klimaatactie. Het omvat ook samenwerking met alle andere relevante organisaties en belangengroeperingen.

De EU is voorstander van billijke, universele en hoogkwalitatieve ziektekostenverzekeringen. Zij is voortrekker bij de aanpak van wereldwijde gezondheidsuitdagingen, zoals de gezondheidsgerelateerde millenniumdoelstellingen en niet-overdraagbare ziekten.

De EU en haar lidstaten stimuleren doelmatige en billijke financiering van gezondheidsonderzoek ten bate van iedereen. Zij zet zich in voor veilige, werkzame, toegankelijke en betaalbare producten.