European Reference Networks

Pārskats

Veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā tiecas nodrošināt kvalitatīvu un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpi. Tomēr tas nepavisam nav vienkārši retu un komplicētu slimību gadījumā, kuras ietekmē aptuveni 30 miljonu ES iedzīvotāju ikdienu.

Eiropas references tīkli (ERT) ir virtuāli tīkli, kuros sadarbojas veselības aprūpes sniedzēji no visas Eiropas. Tie sekmē diskusiju par komplicētām un retām slimībām, kuru gadījumā ir nepieciešama ļoti specializēta ārstēšana un resursu un zināšanu koncentrēšana.

Kā tas notiek?

Lai pārskatītu pacienta diagnozi un ārstēšanu, ERT koordinatori, izmantojot īpašu IT platformu un telemedicīnas rīkus, sasauc dažādās disciplīnās specializējušos ārstu virtuālas padomes.

ERT izveides un dalībnieku atlases process un kritēriji ir noteikti ES tiesību aktos.

  • Lai uzzinātu vairāk, ielūkojieties mūsu brošūrā.

24 tīkli

2017. gada martā darbu sāka pirmie ERT, kuros piedalās vairāk nekā 900 ļoti specializētu veselības aprūpes nodaļu vairāk nekā 300 slimnīcās 26 dalībvalstīs. Ir 24 tīkli dažādām jomām, piemēram, kaulu slimībām, bērnu vēzim un imūndeficītam.

Tiesību akti

ERT iniciatīva saņem atbalstu no vairākām ES finanšu programmām, ieskaitot Veselības programmu, Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu un programmu “Apvārsnis 2020”.

Koordinācija

ERT iniciatīvu vada galvenokārt ES valstis. Dalībvalstu padome ir oficiāla struktūra, kuras pārziņā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu ir sadarbības tīklu apstiprināšana un darbības izbeigšana un dalībnieku apstiprināšana. Padomi veido visu ES dalībvalstu un EEZ valstu pārstāvji.

Uzraudzības sistēma

Dalībvalstu padome ir pieņēmusi ERT uzraudzības sistēmā izmantojamus 18 rādītājus, kurus tā prezentēja Ceturtajā ERT konferencē.

Šāds mehānisms palīdzēs izveidot kvalitātes uzlabošanas sistēmu, noteikt ERT atbilstošus rezultātus un apzināt veiksmīgākās jomas un potenciālos klupšanas akmeņus, kā arī apliecināt ERT pievienoto vērtību.

Saistīta informācija