European Reference Networks

Pregled

Zdravstveni sustavi u Europskoj uniji nastoje pružiti visokokvalitetnu i troškovno isplativu skrb. Međutim to je posebno teško ostvariti u slučaju rijetkih bolesti ili kompleksnih bolesti s niskom prevalencijom koje utječu na svakodnevni život oko 30 milijuna građana EU-a.

Europske referentne mreže virtualne su mreže u koje su uključeni pružatelji zdravstvene zaštite diljem Europe. Cilj im je omogućiti raspravu o kompleksnim ili rijetkim bolestima i stanjima koja zahtijevaju visokospecijalizirano liječenje te udruživanje znanja i resursa.

Kako to izgleda u praksi?

Pri razmatranju dijagnoze i liječenja pacijenta koordinatori europske referentne mreže sazivaju „virtualne” konzilije liječnika specijalista iz raznih disciplina s pomoću posebne računalne platforme i alata telemedicine.

Postupak i kriteriji za osnivanje europske referentne mreže i odabir njezinih članova utvrđeni su zakonodavstvom EU-a.

  • Za više informacija pogledajte našu brošuru.

24 mreže

Prve europske referentne mreže osnovane su u ožujku 2017., a obuhvaćaju više od 900 visokospecijaliziranih zdravstvenih jedinica u više od 300 bolnica u 26 država članica EU-a. 24 europske referentne mreže bave se nizom tematskih područja uključujući oboljenja kostiju, rak u dječjoj dobi i imunodeficijenciju.

Zakonodavstvo

  • Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  • Delegirana odluka Komisije (prilog) kojom su utvrđeni kriteriji i uvjeti koje moraju ispunjavati pružatelji zdravstvene zaštite i europske referentne mreže
  • Provedbena odluka Komisije (prilog) kojom su utvrđeni kriteriji za osnivanje i ocjenu europskih referentnih mreža

Inicijativa europskih referentnih mreža prima potporu iz nekoliko programa financiranja EU-a, uključujući program Zdravlje, Instrument za povezivanje Europe i Obzor 2020.

Koordinacija

Nositelji inicijative europskih referentnih mreža većinom su države članice EU-a. Odbor država članica  službeno je tijelo nadležno za odobravanje i ukidanje mreža i članstava kako je predviđeno Provedbenom odlukom Komisije. Odbor se sastoji od predstavnika 28 država članica EU-a i zemalja EGP-a.

Povezane informacije