European Reference Networks

Přehled

Zdravotnické systémy v EU mají za cíl poskytovat vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péči. Toho je však obzvláště obtížné dosáhnout v případě vzácných nebo komplexních onemocnění a nemocí a poruch s nízkou prevalencí, které mají každodenní dopad na život 30 milionů osob v celé EU.

Evropské referenční sítě (ERN) jsou virtuální sítě mezi poskytovateli zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem je usnadnit diskusi o problému komplexních nebo vzácných onemocnění nebo chorob, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění poznatků a zdrojů.

Jak to funguje?

K přezkumu pacientovy diagnózy a léčby svolají koordinátoři ERN „virtuální“ poradní panely složené z lékařů-specialistů z různých disciplín. Využijí při tom specializovanou platformu informačních technologií a nástroje telemedicíny.

Postup a kritéria pro zřízení evropské referenční sítě a pro výběr jejích členů jsou stanoveny v právních předpisech EU.

  • Další informace najdete v naší brožuře

24 sítí

První evropské referenční sítě byly zavedeny v březnu 2017 za účasti více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických oddělení z více než 300 nemocnic v 26 státech EU. 24 evropských referenčních sítí pracuje na řadě tematických otázek např. kostních poruch, rakoviny u dětí, imunodeficitu.

Právní předpisy

Iniciativa ERN získává podporu z různých programů financování EU, včetně programu v oblasti zdraví, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont 2020.

Koordinace

Iniciativu ERN realizují především členské státy EU. Rada členských států je formální subjekt, kterému je na základě prováděcího rozhodnutí Komise svěřena pravomoc schvalovat zřízení sítě a ukončení jejího fungování. Rada rozhoduje i o členství v síti. Skládá se ze zástupců 28 členských států EU a zemí EHP.

Související informace