European Reference Networks

Práce sítí ERN

Pro účely přezkumu diagnózy a léčby pacienta konzultují členové evropské referenční sítě další členy sítě a vyměňují si a sdílejí s nimi informace a poznatky. Koordinátoři ERN svolají „virtuální“ poradní panel složený z lékařů-specialistů z různých disciplín. Využijí při tom specializovanou platformu informačních technologií a nástroje telemedicíny.

Léčba vzácných nebo komplexních onemocnění

Sítě ERN nejsou přístupné přímo jednotlivým pacientům. Avšak se souhlasem pacientů a v souladu s pravidly jejich vnitrostátního systému zdravotní péče může informace o pacientech předat poskytovatel zdravotní péče příslušnému členovi ERN v dané zemi.

/health/file/26477_csscope.jpg

Spolupráce nad rámec diagnózy a léčby

  • tvorba pokynů, odborná příprava a sdílení znalostí
  • usnadnění realizace rozsáhlých klinických studií s cílem lépe pochopit zákonitosti daného onemocnění
  • vývoj nových léčiv a zdravotních prostředků za pomoci nashromáždění údajů o pacientech
  • vývoj nových modelů péče, řešení a nástroje v oblasti elektronického zdravotnictví

Zřízení sítě ERN

Evropská komise předložila první výzvu k předkládání návrhů týkajících se vytvoření evropských referenčních sítí v roce 2016. Další výzvy k účasti ve stávajících sítích určené novým poskytovatelům zdravotní péče, jakož i výzvy k vytvoření nových budou realizovány v nadcházejících letech.

Evropská komise uzná evropskou referenční síť, pokud splňuje tyto požadavky:

  • má alespoň 10 poskytovatelů zdravotní péče (členů sítě) nejméně z 8 různých zemí EU
  • členství každého poskytovatele zdravotní péče (člena sítě) schválí příslušná země EU
  • mají všichni členové sítě společnou odbornou specializaci týkající se určitého oboru, léčby, onemocnění či diagnózy
  • byl podán návrh na zřízení sítě (jakmile je vyhlášena výzva k vyjádření zájmu o zřízení ERN)
  • kritériím určeným v nařízení Komise v přenesené pravomoci o ERN odpovídá síť i její členové
  • členství schválila rada členských států na základě nezávislého technického posouzení návrhu

Související informace