European Reference Networks

Proiecte

Rețele pilot în materie de boli rare : aceste proiecte pilot au fost finanțate prin programul de sănătate publică înainte de stabilirea cadrului juridic prin directiva privind asistența medicală transfrontalieră.

Proiectele de mai jos privind rețelele europene de referință au fost elaborate în temeiul directivei privind asistența medicală transfrontalieră și au beneficiat de finanțare UE prin programul de sănătate , reprezentând un mijloc de implementare a strategiei UE în domeniul sănătății .

Începând din 2005, Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori gestionează cererile de propuneri de proiecte și procedura de acordare a granturilor, organizează conferințe și se ocupă de relațiile cu beneficiarii fondurilor alocate prin programul de sănătate.