European Reference Networks

Proġetti

Netwerks pilota għall-Mard Rari : dawn il-proġetti pilota ġew iffinanzjati minn Programm tas-Saħħa Pubblika qabel ma ġie stabbilit il-qafas legali tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transfruntiera.

Il-proġetti dwar in-Netwerks Ewropej ta' Referenza t'hawn taħt ġew stabbiliti taħt il-qafas tad-Direttiva tal-Kura tas-Saħħa Transfruntiera u rċevew finanzjament mill-UE mill-programm ta' saħħa , bħala mezz ta' implimentazzjoni tal-istrateġija dwar is-saħħa tal-UE .

Sa mill-2005, l-Aġenzija Eżekuttiva għas-saħħa u l-konsumaturi timmaniġġja sejħiet għall-proposti għall-proġetti u torganizza għotjiet, konferenzi u relazzjonijiet mal-benefiċjarji ffinanzjati mill-programm tas-saħħa.