European Reference Networks

Projektai

Retųjų ligų bandomųjų tinklų  projektai buvo finansuojami pagal Visuomenės sveikatos programą, kol buvo nustatyta Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos teisinė sistema.

Toliau nurodyti Europos referencijos centrų tinklų projektai parengti pagal Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą. ES lėšų jiems skirta pagal sveikatos programą  įgyvendinant ES sveikatos strategiją .

Nuo 2005 m. Vartotojų ir sveikatos programų vykdomoji įstaiga administruoja kvietimus teikti paraiškas dėl projektų ir rūpinasi dotacijomis, konferencijomis ir ryšiais su lėšų pagal sveikatos programą gavėjais.