European Reference Networks

Projektid

Harvikhaiguste katsevõrgustikud : neid katseprojekte rahastati enne piiriüleste tervishoiuteenuste direktiivi vastuvõtmist rahvatervise programmi raames.

Allpool esitatud Euroopa tugivõrgustike projektid on loodud piiriüleste tervishoiuteenuste direktiivi raames ning need said ELi rahalisi vahendeid terviseprogrammist ELi tervisestrateegia  rakendamisvahenditena.

Alates 2005. aastast haldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet projektiettepanekuid käsitlevaid konkursikutseid, määrab stipendiume, korraldab konverentse ja hoiab suhteid terviseprogrammi raames toetuse saajatega.