European Reference Networks

Projekter

Forsøgsnetværk om sjældne sygdomme : Disse pilotprojekter blev finansieret af folkesundhedsprogrammet, før de retlige rammer i direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelse blev vedtaget.

Projekterne nedenfor om europæiske referencenetværk er etableret under direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og har modtaget EU-støtte fra sundhedsprogrammet  som led i gennemførelsen af EU's sundhedsstrategi .

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere har siden 2005 stået for indkaldelser af forslag til projekter og taget sig af tilskud, konferencer og forbindelser med støttemodtagere under sundhedsprogrammet.