European Reference Networks

Nätverk

De första 24 europeiska referensnätverken bildades 2017 och omfattar mer än 900 specialistenheter från över 300 sjukhus i 26 länder.



Sökverktyg


Uppgifterna om de europeiska referensnätverken är inlagda i ett sökverktyg och omfattar nätverkens namn och vilka kliniker som deltar. Du kan söka på referensnätverk, land eller medlem.


  • Välj ett nätverk så visas alla medlemmar i en lista och på en karta.
  • Välj ett land eller skriv landets namn i sökfältet så visas en karta med alla kliniker som ingår i referensnätverken i det landet.

Vissa uppgifter sköts av kommissionen och är bara tillgängliga för auktoriserade användare.



Nätverken


Faktablad om nätverken finns på 23 EU-språk och norska.



























ERN BOND Skelettsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN CRANIO Kraniofaciala diagnoser och öron–näsa–halssjukdomar (faktabladwebbplats)
Endo-ERN Endokrina diagnoser (faktabladwebbplats)
ERN EpiCARE Epilepsi (faktabladwebbplats)
ERKNet Njursjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN-RND Neurologiska sjukdomar (faktabladwebbplats)
ERNICA Ärftliga och medfödda diagnoser (faktabladwebbplats)
ERN LUNG Lungsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN Skin Hudsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN EURACAN Cancer hos vuxna (solida tumörer)  (faktabladwebbplats)
ERN EuroBloodNet Blodsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN eUROGEN Urogenitala diagnoser (faktabladwebbplats)
ERN EURO-NMD Neuromuskulära sjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN EYE Ögonsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN GENTURIS Ärftliga cancersyndrom (faktabladwebbplats)
ERN GUARD-HEART Hjärtsjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN ITHACA Sällsynta syndrom med missbildningar och utvecklingsstörning (faktabladwebbplats)
MetabERN Medfödda metabola sjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN PaedCan Barncancer (hematologi–onkologi) (faktabladwebbplats)
ERN RARE-LIVER Leversjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN ReCONNET Bindvävssjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN RITA Immunbristsjukdomar och immunologiska sjukdomar (faktabladwebbplats)
ERN TRANSPLANT-CHILD Transplantation på barn (faktabladwebbplats)
VASCERN Sällsynta kärlsjukdomar (faktabladwebbplats)