European Reference Networks

Siete

Prvých 24 európskych referenčných sietí (ERS) začalo fungovať v roku 2017 a je do nich zapojených viac než 900 vysokošpecializovaných zdravotníckych pracovísk z viac než 300 nemocníc v 26 členských štátoch.

Vyhľadávací nástroj

Vyhľadávací nástroj európskych referenčných sietí (ERS) ponúka nenáročné vyhľadávanie informácií o ERS. Medzi dostupné údaje patria názvy ERS, názvy klinických stredísk ERS a bližšie informácie o nich. Informácie môžete vyhľadávať podľa rozličných kategórií:

  • Kto sú členovia jednotlivých ERS: vyberte si konkrétnu ERS a zobrazí sa vám zoznam jej členov (menný zoznam, ale aj miesta ich pôsobenia vyznačené na mape);
  • Ktoré klinické strediská v jednotlivých krajinách patria do ERS: vyberte si krajinu alebo priamo napíšte jej názov a na mape sa zobrazia klinické strediská, ktoré sú členmi ERS.

Oprávnení používatelia majú prístup k vymedzenej časti zoznamu, ktorú v súčasnosti spravuje Európska komisia.

Siete

Informácie o sieťach sú zhrnuté v prehľadoch, ktoré sú k dispozícii v 23 jazykoch a nórčine.

ERN BOND Európska referenčná sieť pre choroby kostí (prehľad - webové sídlo)
ERN CRANIO Európska referenčná sieť pre anomálie lebky a tváre a choroby uší, nosa a hrdla (ORL) (prehľadwebové sídlo)
Endo-ERN Európska referenčná sieť pre ochorenia endokrinného systému (prehľadwebové sídlo)
ERN EpiCARE Európska referenčná sieť pre epilepsiu (prehľadwebové sídlo)
ERKNet Európska referenčná sieť pre ochorenia obličiek (prehľadwebové sídlo)
ERN-RND Európska referenčná sieť pre neurologické ochorenia (prehľadwebové sídlo)
ERNICA Európska referenčná sieť pre zdedené a vrodené anomálie (prehľadwebové sídlo)
ERN LUNG Európska referenčná sieť pre respiračné ochorenia (prehľadwebové sídlo)
ERN Skin Európska referenčná sieť pre kožné ochorenia (prehľadwebové sídlo)
ERN EURACAN Európska referenčná sieť pre rakovinové ochorenia dospelých (solídne nádory) (prehľadwebové sídlo)
ERN EuroBloodNet Európska referenčná sieť pre hematologické ochorenia (prehľadwebové sídlo)
ERN eUROGEN Európska referenčná sieť pre choroby močovej a pohlavnej sústavy (prehľadwebové sídlo)
ERN EURO-NMD Európska referenčná sieť pre neuromuskulárne choroby (prehľadwebové sídlo)
ERN EYE Európska referenčná sieť pre choroby oka (prehľadwebové sídlo)
ERN GENTURIS Európska referenčná sieť pre syndrómy geneticky podmienených rizík vzniku nádorov (prehľadwebové sídlo)
ERN GUARD-HEART Európska referenčná sieť pre srdcovo-cievne ochorenia (prehľadwebové sídlo)
ERN ITHACA Európska referenčná sieť pre vrodené poruchy a zriedkavé typy mentálnej retardácie (prehľad - webové sídlo)
MetabERN Európska referenčná sieť pre dedičné metabolické poruchy (prehľadwebové sídlo)
ERN PaedCan Európska referenčná sieť pre rakovinové ochorenia detí (hematoonkologické ochorenia) (prehľadwebové sídlo)
ERN RARE-LIVER Európska referenčná sieť pre choroby pečene (prehľadwebové sídlo)
ERN ReCONNET Európska referenčná sieť pre choroby spojivového tkaniva a muskuloskeletálne choroby (prehľadwebové sídlo)
ERN RITA Európska referenčná sieť pre imunitnú nedostatočnosť a autoinflamatórne a autoimunitné choroby (prehľadwebové sídlo)
ERN TRANSPLANT-CHILD Európska referenčná sieť pre transplantačné operácie detí (prehľadwebové sídlo)
VASCERN Európska referenčná sieť pre zriedkavé multisystémové cievne ochorenia (prehľadwebové sídlo)