European Reference Networks

Sieci referencyjne

Pierwsze 24 sieci referencyjne powstały w marcu 2017 r. Należy do nich ponad 900 wysoko wyspecjalizowanych jednostek służby zdrowia z ponad 300 szpitali w 26 krajach UE.

Informacje ma temat poszczególnych sieci zostały podsumowane w ulotkach dostępnych w 23 językach UE i w języku norweskim.

ERN BOND Europejska sieć referencyjna ds. chorób układu kostnego (Zestawienie informacyjne – strona internetowa)
ERN CRANIO Europejska sieć referencyjna ds. anomalii twarzoczaszki oraz schorzeń uszu, nosa i gardła (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
Endo-ERN Europejska sieć referencyjna ds. zaburzeń endokrynologicznych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN EpiCARE Europejska sieć referencyjna ds. epilepsji (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERKNet Europejska sieć referencyjna ds. chorób nerek (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN-RND Europejska sieć referencyjna ds. chorób neurologicznych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERNICA Europejska sieć referencyjna ds. wad dziedzicznych i wrodzonych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN LUNG Europejska sieć referencyjna ds. chorób układu oddechowego (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN Skin Europejska sieć referencyjna ds. chorób skóry (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN EURACAN Europejska sieć referencyjna ds. chorób nowotworowych u dorosłych (guzy lite) (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN EuroBloodNet Europejska sieć referencyjna ds. chorób hematologicznych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN eUROGEN Europejska sieć referencyjna ds. chorób i zaburzeń układu moczowo-płciowego (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN EURO-NMD Europejska sieć referencyjna ds. chorób nerwowo-mięśniowych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN EYE Europejska sieć referencyjna ds. chorób oczu (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN GENTURIS Europejska sieć referencyjna ds. genetycznego ryzyka zachorowania na raka (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN GUARD-HEART Europejska sieć referencyjna ds. chorób serca (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN ITHACA Europejska sieć referencyjna ds. wad wrodzonych i rzadkich przypadków niepełnosprawności intelektualnej (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
MetabERN Europejska sieć referencyjna ds. dziedzicznych zaburzeń przemiany materii (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN PaedCan Europejska sieć referencyjna ds. chorób nowotworowych u dzieci (hematoonkologia) (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN RARE-LIVER Europejska sieć referencyjna ds. chorób wątroby (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN ReCONNET Europejska sieć referencyjna ds. chorób tkanki łącznej i układu mięśniowo-szkieletowego (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN RITA Europejska sieć referencyjna ds. niedoboru odporności i chorób autoimmunologicznych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
ERN TRANSPLANT-CHILD Europejska sieć referencyjna ds. przeszczepów u dzieci (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)
VASCERN Europejska sieć referencyjna ds. rzadkich wieloukładowych chorób naczyniowych (Zestawienie informacyjnestrona internetowa)