European Reference Networks

Mreže

Prve 24 europske referentne mreže osnovane su 2017., a obuhvaćaju više od 900 visokospecijaliziranih jedinica u više od 300 bolnica u 26 država članica.

Alat za pretraživanje

Alat za pretraživanje europskih referentnih mreža prikazuje informacije o europskim referentnim mrežama tako da ih se može pretraživati. Riječ je o imenima i pojedinostima o europskim referentnim mrežama te imenima kliničkih centara europskih referentnih mreža i pojedinostima o njima. Možete pretraživati prema različitim kriterijima:

  • Tko je član neke europske referentne mreže: odaberete europsku referentnu mrežu za koju ste zainteresirani i dobit ćete sve njezine članove u obliku popisa i kao georeferencirane točke na karti;
  • Koji klinički centri sudjeluju u europskim referentnim mrežama u nekoj zemlji: odaberete ili upišete zemlju i pojavit će se karta s kliničkim centrima koji su članovi europskih referentnih mreža;

Jednim dijelom trenutačno upravlja Europska komisija i dostupan je samo ovlaštenim korisnicima.

Mreže

Informacije o mrežama sažete su u informativnim člancima dostupnima na 23 jezika EU-a i na norveškom.

ERN BOND Europska referentna mreža za koštane poremećaje (Informativni članak – web-mjesto)
ERN CRANIO Europska referentna mreža za anomalije kostiju lubanje i lica i otorinolaringološke poremećaje (Informativni članak – web-mjesto)
Endo-ERN Europska referentna mreža za endokrina stanja (Informativni članak – web-mjesto)
ERN EpiCARE Europska referentna mreža za epilepsiju (Informativni članak – web-mjesto)
ERKNet Europska referentna mreža za bubrežne bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN-RND Europska referentna mreža za neurološke bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERNICA Europska referentna mreža za nasljedne i prirođene anomalije (Informativni članak – web-mjesto)
ERN LUNG Europska referentna mreža za respiratorne bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN Skin Europska referentna mreža za kožne poremećaje (Informativni članak – web-mjesto)
ERN EURACAN Europska referentna mreža za karcinome odraslih (solidni tumori) (Informativni članak – web-mjesto)
ERN EuroBloodNet Europska referentna mreža za hematološke bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN eUROGEN Europska referentna mreža za urogenitalne bolesti i stanja (Informativni članak – web-mjesto)
ERN EURO-NMD Europska referentna mreža za neuromišićne bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN EYE Europska referentna mreža za očne bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN GENTURIS Europska referentna mreža za sindrome genetskog rizika za nastanak tumora (Informativni članak – web-mjesto)
ERN GUARD-HEART Europska referentna mreža za bolesti srca (Informativni članak – web-mjesto)
ERN ITHACA Europska referentna mreža za prirođene malformacije i rijetke intelektualne teškoće (Informativni članak – web-mjesto)
MetabERN Europska referentna mreža za nasljedne metaboličke poremećaje (Informativni članak – web-mjesto)
ERN PaedCan Europska referentna mreža za pedijatrijski karcinom (hematoonkologija) (Informativni članak – web-mjesto)
ERN RARE-LIVER Europska referentna mreža za hepatološke bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN ReCONNET Europska referentna mreža za bolesti vezivnog tkiva i mišićno-koštane bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN RITA Europska referentna mreža za imunodeficijenciju, autoupalne i autoimune bolesti (Informativni članak – web-mjesto)
ERN TRANSPLANT-CHILD Europska referentna mreža za transplantaciju u djece (Informativni članak – web-mjesto)
VASCERN Europska referentna mreža za rijetke višesustavne vaskularne bolesti (Informativni članak – web-mjesto)