European Reference Networks

Netværk

De første 24 ERN'er blev oprettet i 2017 med deltagelse af over 900 højt specialiserede sundhedscentre på mere end 300 hospitaler i 26 EU-lande.

Søgeværktøj

Med ERN-søgeværktøjet får du præsenteret informationer om de europæiske netværk af referencecentre på en søgbar måde. Informationerne omfatter navne på netværkene og nærmere oplysninger om dem samt navne på netværk af kliniske centre og nærmere oplysninger om disse. Du kan søge efter informationerne ud fra disse to synsvinkler:

  • Hvem er medlem af et bestemt netværk af referencecentre? Vælg det netværk, du er interesseret i – så får du vist dets medlemmer, både som en liste og på et kort, der angiver deres geografiske placering.
  • Hvilke kliniske centre deltager i netværkene i et bestemt land? Vælg et land, eller indtast navnet på landet – så får du vist et kort med den geografiske placering for de kliniske centre, der er medlem af europæiske netværk af referencecentre.

På sitet er der et beskyttet område, som kun er tilgængeligt for autoriserede brugere, og som i øjeblikket forvaltes af Europa-Kommissionen.

Netværkene

Et sammendrag af oplysningerne om netværkene findes i en række faktablade, som findes på 23 EU-sprog og norsk.

ERN BOND Det europæiske netværk af referencecentre inden for knoglelidelser (FaktabladWebsite)
ERN CRANIO Det europæiske netværk af referencecentre inden for kraniofaciale misdannelser og øre-næse-hals-lidelser (FaktabladWebsite)
Endo-ERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for endokrine sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EpiCARE Det europæiske netværk af referencecentre inden for epilepsi (FaktabladWebsite)
ERKNet Det europæiske netværk af referencecentre inden for nyresygdomme (FaktabladWebsite)
ERN-RND Det europæiske netværk af referencecentre inden for nervesygdomme (FaktabladWebsite)
ERNICA Det europæiske netværk af referencecentre inden for arvelige og medfødte anomalier (FaktabladWebsite)
ERN LUNG Det europæiske netværk af referencecentre inden for luftvejssygdomme (FaktabladWebsite)
ERN Skin Det europæiske netværk af referencecentre inden for hudsygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EURACAN Det europæiske netværk af referencecentre inden for kræft hos voksne (solide tumorer) (FaktabladWebsite)
ERN EuroBloodNet Det europæiske netværk af referencecentre inden for blodsygdomme (FaktabladWebsite)
ERN eUROGEN Det europæiske netværk af referencecentre inden for urogenitale sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EURO-NMD Det europæiske netværk af referencecentre inden for neuromuskulære sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EYE Det europæiske netværk af referencecentre inden for øjensygdomme (FaktabladWebsite)
ERN GENTURIS Det europæiske netværk af referencecentre inden for genetisk tumorrisikosyndrom (FaktabladWebsite)
ERN GUARD-HEART Det europæiske netværk af referencecentre inden for hjertesygdomme (FaktabladWebsite)
ERN ITHACA Det europæiske netværk af referencecentre inden for medfødte misdannelser og sjælden intellektuel funktionsnedsættelse (FaktabladWebsite)
MetabERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for arvelige stofskifteforstyrrelser (FaktabladWebsite)
ERN PaedCan Det europæiske netværk af referencecentre inden for kræft hos børn (hæmatoonkologi) (FaktabladWebsite)
ERN RARE-LIVER Det europæiske netværk af referencecentre inden for leversygdomme (FaktabladWebsite)
ERN ReCONNET Det europæiske netværk af referencecentre inden for bindevævs- og muskelskeletsygdomme FaktabladWebsite)
ERN RITA Det europæiske netværk af referencecentre inden for immundefekt og autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN TRANSPLANT-CHILD Det europæiske netværk af referencecentre inden for transplantationer hos børn (FaktabladWebsite)
VASCERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for multisystemiske karsygdomme (FaktabladWebsite)