European Reference Networks

Verkostot

Ensimmäisten 24 osaamisverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2017. Niissä on jäseninä yli 900 eri erikoisalojen yksikköä yli 300 sairaalasta yhteensä 26 jäsenmaasta.

Osaamisverkostojen toimintaa esitellään tietosivuilla, jotka ovat saatavilla 23 EU-kielellä ja norjaksi.

ERN BOND Luuston sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivu – verkkosivusto)
ERN CRANIO Kraniofasiaalisia epämuodostumia sekä korva-, nenä-, ja kurkkutauteja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
Endo-ERN Endokrinologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN EpiCARE Epilepsiaa käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERKNet Munuaissairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN-RND Neurologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERNICA Perinnöllisiä ja synnynnäisiä kehityshäiriöitä käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN LUNG Hengityselinsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN Skin Ihosairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN EURACAN Aikuisten syöpiä (kiinteät kasvaimet) käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN EuroBloodNet Hematologisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN eUROGEN Urogenitaalisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN EURO-NMD Neuromuskulaarisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN EYE Silmäsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN GENTURIS Perinnöllisiä syöpäriskejä käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN GUARD-HEART Sydänsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN ITHACA Synnynnäisiä epämuodostumia ja harvinaisia kehitysvammoja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
MetabERN Perinnöllisiä metabolisia sairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN PaedCan Lasten syöpiä (lastenhematologia ja -onkologia) käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN RARE-LIVER Maksasairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN ReCONNET Sidekudos- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN RITA Immuunipuutos-, autoinflammaatio- ja autoimmuunisairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
ERN TRANSPLANT-CHILD Lasten elinsiirtoja käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)
VASCERN Harvinaisia monielimellisiä verisuonisairauksia käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto (tietosivuverkkosivusto)