European Reference Networks

Netværk

De første 24 ERN'er blev oprettet i 2017 med deltagelse af over 900 højt specialiserede sundhedscentre på mere end 300 hospitaler i 26 medlemslande.

Et sammendrag af oplysningerne om netværkene findes i en række faktablade, som er tilgængelige på 23 EU-sprog og norsk.

ERN BOND Det europæiske netværk af referencecentre inden for knoglelidelser (Faktablad – Website)
ERN CRANIO Det europæiske netværk af referencecentre inden for kraniofaciale misdannelser og øre-næse-hals-lidelser (Faktablad - Website)
Endo-ERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for endokrine sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EpiCARE Det europæiske netværk af referencecentre inden for epilepsi (FaktabladWebsite)
ERKNet Det europæiske netværk af referencecentre inden for nyresygdomme (FaktabladWebsite)
ERN-RND Det europæiske netværk af referencecentre inden for nervesygdomme (FaktabladWebsite)
ERNICA Det europæiske netværk af referencecentre inden for arvelige og medfødte anomalier (Faktablad - Website)
ERN LUNG Det europæiske netværk af referencecentre inden for luftvejssygdomme (FaktabladWebsite)
ERN Skin Det europæiske netværk af referencecentre inden for hudsygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EURACAN Det europæiske netværk af referencecentre inden for kræft hos voksne (solide tumorer) (Faktablad - Website)
ERN EuroBloodNet Det europæiske netværk af referencecentre inden for blodsygdomme (FaktabladWebsite)
ERN eUROGEN Det europæiske netværk af referencecentre inden for urogenitale sygdomme (Faktablad - Website)
ERN EURO-NMD Det europæiske netværk af referencecentre inden for neuromuskulære sygdomme (FaktabladWebsite)
ERN EYE Det europæiske netværk af referencecentre inden for øjensygdomme (FaktabladWebsite)
ERN GENTURIS Det europæiske netværk af referencecentre inden for genetisk tumorrisikosyndrom (Faktablad - Website)
ERN GUARD-HEART Det europæiske netværk af referencecentre inden for hjertesygdomme (Faktablad - Website)
ERN ITHACA Det europæiske netværk af referencecentre inden for medfødte misdannelser og sjælden intellektuel funktionsnedsættelse (Faktablad - Website)
MetabERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for arvelige stofskifteforstyrrelser (FaktabladWebsite)
ERN PaedCan Det europæiske netværk af referencecentre inden for kræft hos børn (hæmatoonkologi) (Faktablad - Website)
ERN RARE-LIVER Det europæiske netværk af referencecentre inden for leversygdomme (FaktabladWebsite)
ERN ReCONNET Det europæiske netværk af referencecentre inden for bindevævs- og muskelskeletsygdomme (Faktablad - Website)
ERN RITA Det europæiske netværk af referencecentre inden for immundefekt og autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme (Faktablad - Website)
ERN TRANSPLANT-CHILD Det europæiske netværk af referencecentre inden for transplantationer hos børn (Faktablad - Website)
VASCERN Det europæiske netværk af referencecentre inden for multisystemiske karsygdomme (Faktablad - Website)