European Reference Networks

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Мрежи

Първите 24 европейски референтни мрежи започнаха работа през 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС.

 
 

 

ERN BOND Европейска референтна мрежа по заболявания на костите (информационен документ – уебсайт)
ERN CRANIO Европейска референтна мрежа по черепно-лицеви аномалии и заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ) (информационен документ – уебсайт)
Endo-ERN Европейска референтна мрежа по ендокринни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN EpiCARE Европейска референтна мрежа по епилепсия (информационен документ – уебсайт)
ERKNet Европейска референтна мрежа по бъбречни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN-RND Европейска референтна мрежа по неврологични заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERNICA Европейска референтна мрежа по наследствени и генетични аномалии (информационен документ – уебсайт)
ERN LUNG Европейска референтна мрежа по респираторни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN Skin Европейска референтна мрежа по кожни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN EURACAN Европейска референтна мрежа по ракови заболявания при възрастните (солидни тумори) (информационен документ – уебсайт)
ERN EuroBloodNet Европейска референтна мрежа по хематологични заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN eUROGEN Европейска референтна мрежа по урогенитални заболявания и състояния (информационен документ – уебсайт)
ERN EURO-NMD Европейска референтна мрежа по невромускулни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN EYE Европейска референтна мрежа по очни болести (информационен документ – уебсайт)
ERN GENTURIS Европейска референтна мрежа по синдроми на генетична предразположеност към тумори (информационен документ – уебсайт)
ERN GUARD-HEART Европейска референтна мрежа по сърдечни болести (информационен документ – уебсайт)
ERN ITHACA Европейска референтна мрежа по вродени малформации и редки умствени увреждания (информационен документ – уебсайт)
MetabERN Европейска референтна мрежа по наследствени метаболитни нарушения (информационен документ – уебсайт)
ERN PaedCan Европейска референтна мрежа по ракови заболявания при децата (хематоонкология) (информационен документ – уебсайт)
ERN RARE-LIVER Европейска референтна мрежа по хепатологични заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN ReCONNET Европейска референтна мрежа по съединителна тъкан и мускулно-скелетни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN RITA Европейска референтна мрежа по имунна недостатъчност, автовъзпалителни и автоимунни заболявания (информационен документ – уебсайт)
ERN TRANSPLANT-CHILD Европейска референтна мрежа по трансплантации при децата (информационен документ – уебсайт)
VASCERN Европейска референтна мрежа по редки мултисистемни съдови заболявания (информационен документ – уебсайт)