European Reference Networks

Мрежи

Първите 24 европейски референтни мрежи започнаха работа през 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС.

Кратка информация за мрежите ще намерите в информационните документи, които са достъпни на 23 езика на ЕС и норвежки.

ERN BOND Европейска референтна мрежа по заболявания на костите (информационен документ – уебсайт)
ERN CRANIO Европейска референтна мрежа по черепно-лицеви аномалии и заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ) (информационен документуебсайт)
Endo-ERN Европейска референтна мрежа по ендокринни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN EpiCARE Европейска референтна мрежа по епилепсия (информационен документуебсайт)
ERKNet Европейска референтна мрежа по бъбречни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN-RND Европейска референтна мрежа по неврологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERNICA Европейска референтна мрежа по наследствени и генетични аномалии (информационен документуебсайт)
ERN LUNG Европейска референтна мрежа по респираторни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN Skin Европейска референтна мрежа по кожни заболявания(информационен документуебсайт)
ERN EURACAN Европейска референтна мрежа по ракови заболявания при възрастните (солидни тумори) (информационен документуебсайт)
ERN EuroBloodNet Европейска референтна мрежа по хематологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERN eUROGEN Европейска референтна мрежа по урогенитални заболявания и състояния (информационен документуебсайт)
ERN EURO-NMD Европейска референтна мрежа по невромускулни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN EYE Европейска референтна мрежа по очни болести (информационен документуебсайт)
ERN GENTURIS Европейска референтна мрежа по синдроми на генетична предразположеност към тумори (информационен документуебсайт)
ERN GUARD-HEART Европейска референтна мрежа по сърдечни болести (информационен документуебсайт)
ERN ITHACA Европейска референтна мрежа по вродени малформации и редки умствени увреждания (информационен документуебсайт)
MetabERN Европейска референтна мрежа по наследствени метаболитни нарушения (информационен документуебсайт)
ERN PaedCan Европейска референтна мрежа по ракови заболявания при децата (хематоонкология)  (информационен документуебсайт)
ERN RARE-LIVER Европейска референтна мрежа по хепатологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERN ReCONNET Европейска референтна мрежа по заболявания на съединителната тъкан и мускулно-скелетни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN RITA Европейска референтна мрежа по имунна недостатъчност, автовъзпалителни и автоимунни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN TRANSPLANT-CHILD Европейска референтна мрежа по трансплантации при децата (информационен документуебсайт)
VASCERN Европейска референтна мрежа по редки мултисистемни съдови заболявания (информационен документуебсайт)