European Reference Networks

Europejskie sieci referencyjne i COVID–19

Aby pomóc w walce z pandemią koronawirusa, Komisja Europejska uruchomiła system wsparcia zarządzania klinicznego COVID-19 (CMSS). Ma on wspomagać lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia w szpitalach, którzy zajmują się obecnie przypadkami COVID-19 w całej UE, w Wielkiej Brytanii i krajach EOG. System ten umożliwia pracownikom medycznym nawiązanie kontaktu z kolegami w innych krajach i ośrodkach oraz ułatwia im komunikowanie się między sobą.

Dlaczego warto przystąpić do CMSS?

Inicjatywa opiera się na doświadczeniach wyniesionych z współpracy w ramach europejskich sieci referencyjnych i umożliwia nawiązanie kontaktu z kolegami oraz otrzymywanie okresowych aktualizacji bazy danych zawierającej ich imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe. System pomaga w szybkim nawiązywaniu kontaktów między pracownikami ochrony zdrowia i szpitalami z całej Europy, zaangażowanymi w zwalczanie COVID-19.

Osoby, które przystąpią do bazy danych, będą okresowo otrzymywać ważne informacje na temat COVID-19 oraz europejskich sieci referencyjnych.

Aby dołączyć do systemu, zarejestruj się przez internet

Jak to działa?

Po zarejestrowaniu otrzymasz dane kontaktowe uczestniczących klinicystów.

Dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zob. szczegółowe oświadczenie w sprawie ochrony prywatności.

System działa od 23 marca 2020 r. i został zaprezentowany właściwym organom krajowym na posiedzeniu unijnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Był też szeroko propagowany wśród pracowników ochrony zdrowia.

Zarząd reprezentujący państwa członkowskie w zakresie europejskich sieci referencyjnych w pełni popiera inicjatywę COVID19 CMSS i zobowiązuje się do jej rozpropagowania i wsparcia jej wdrażania w poszczególnych państwach.

Inicjatywa ma wyłącznie wspierać klinicystów w ich codziennej pracy. Nie ma służyć rozwiązywaniu problemów strategicznych, organizacyjnych i logistycznych ani też kwestii z dziedziny zdrowia publicznego, takich jak podejście epidemiologiczne czy nadzór, w związku z pandemią.

Jakie korzyści dla pacjentów z chorobami rzadkimi, u których zdiagnozowano również COVID-19, przynosi system europejskich sieci referencyjnych?

Europejskie sieci referencyjne stoją w obliczu bezprecedensowego wyzwania – jest nim pomoc pacjentom z chorobami rzadkimi, zakażonym również nowym koronawirusem, oraz zapewnienie każdej osobie odpowiedniej opieki i właściwego leczenia. Kilka europejskich sieci referencyjnych utworzyło specjalne inicjatywy.

Seminaria internetowe organizowane w ramach europejskich sieci referencyjnych

Komisja Europejska niedawno uruchomiła platformę wsparcia zarządzania klinicznego COVID-19 i w związku z tym DG SANTE zorganizowała serię seminariów internetowych, aby wesprzeć klinicystów i innych pracowników ochrony zdrowia pierwszej linii, opiekujących się pacjentami z COVID-19. Seminaria zorganizowano w oparciu o doświadczenia zdobyte dzięki współpracy w ramach europejskich sieci referencyjnych (ESR). Wzięło w nich udział kilku ekspertów 24 ESR, którzy podzielili się wiedzą fachową i zaleceniami na temat postępowania w bardziej złożonych przypadkach pacjentów z COVID-19, u których występują także choroby lub schorzenia rzadkie lub złożone.

Przydatne informacje

Przydatne linki