European Reference Networks

ERT un Covid-19

Sakarā ar cīņu pret koronavīrusa pandēmiju Eiropas Komisija ir izveidojusi Covid-19 klīniskās pārvaldības atbalsta sistēmu (CMSS). Tās mērķis ir atbalstīt ārstus, medmāsas un citus veselības aprūpes speciālistus slimnīcās, kas šobrīd cīnās ar Covid-19 gadījumiem visā ES, Apvienotajā Karalistē un EEZ valstīs. Šī sistēma ļauj profesionāļiem atrast kolēģus citās valstīs un centros un viegli sazināties ar tiem.

Kāpēc pievienoties Covid-19 klīniskās pārvaldības atbalsta sistēmai (CMSS)?

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta ar Eiropas references tīkliem, iniciatīva ļauj meklēt kolēģus un piekļūt periodiski atjauninātai datubāzei, kas ietver kolēģu vārdus un kontaktinformāciju. Sistēma palīdz ātri sazināties Covid-19 pārvaldībā iesaistītajiem veselības aprūpes speciālistiem un slimnīcām visā Eiropā.

Šīs datubāzes saņēmējiem tiks periodiski izplatīta svarīga informācija saistībā ar Covid-19 un ERT.

Lai pievienotos sistēmai, reģistrējieties tiešsaistē

Kā tas strādā?

Pēc reģistrācijas dalībnieki saņems sistēmā iesaistīto klīnicistu kontaktinformāciju.

Dalībnieku persondatu apstrāde notiek saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Sk. konkrēto paziņojumu par privātumu.

Minētā sistēma darbojas kopš 2020. gada 23. marta. Kompetentajām valsts iestādēm tā tika prezentēta ES Veselības drošības komitejā un tiek plaši reklamēta veselības aprūpes speciālistu kopienai.

ERT dalībvalstu padome pilnībā atbalsta Covid-19 CMSS iniciatīvu un ir apņēmusies attiecīgi savās valstīs to popularizēt un atbalstīt tās īstenošanu.

Projekta darbības joma paredz tikai atbalstu klīnicistiem viņu ikdienas praksē. Tā mērķis nav risināt jautājumus saistībā ar pandēmijas stratēģiskajiem, organizatoriskajiem, loģistikas un sabiedrības veselības (epidemioloģiskiem vai uzraudzības) aspektiem.

Ko ERT sistēma dara, lai palīdzētu pacientiem, kuri slimo ar retām slimībām un Covid-19?

ERT saskaras ar vēl nepieredzētu problēmu: kā palīdzēt pacientiem, kuri slimo ar retām slimībām un ir inficēti arī ar jauno koronavīrusu, saņemt savai konkrētajai situācijai atbilstošu aprūpi un ārstēšanu. Vairāki ERT izveidojuši mērķorientētas iniciatīvas.

ERT tīmekļsemināri

Eiropas Komisijas izveidotās “Covid-19 klīniskās pārvaldības atbalsta sistēmas” kontekstā SANTE ĢD organizēja vairākus tīmekļseminārus, kas veltīti to klīnicistu un citu veselības aprūpes speciālistu atbalstam, kuri ir frontes pirmajā līnijā saistībā ar Covid-19 pacientu aprūpi. Minētajos tīmekļsemināros, pamatojoties uz Eiropas references tīklu (ERT) ietvaros gūto pieredzi, notika dalīšanās ar zināšanām un ieteikumiem, ko sniedza daži no 24 ERT valstu ekspertiem, kuri ārstējuši vienus no sarežģītākajiem slimības gadījumiem, proti, kad pacienti vienlaikus cieš gan no Covid-19, gan no retas vai smagas slimības vai hroniska stāvokļa.

Noderīga informācija

Noderīgas saites