European Reference Networks

Europske referentne mreže i COVID-19

U kontekstu borbe protiv pandemije koronavirusa Europska komisija pokrenula je Sustav za potporu kliničkom upravljanju bolešću COVID-19 (CMSS). Cilj je pružiti potporu liječnicima, medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim djelatnicima u bolnicama koje se trenutačno bave slučajevima COVID-a 19 diljem Europske unije, Ujedinjene Kraljevine i zemalja EGP-a. Ovaj sustav zdravstvenim radnicima omogućuje uspostavljanje kontakta s kolegama u drugim zemljama i centrima i laku komunikaciju s njima.

Zašto se pridružiti CMSS-u?

Na temelju iskustva s europskim referentnim mrežama, ova inicijativa zdravstvenim radnicima omogućuje uspostavljanje kontakta s kolegama i primanje periodičnih ažuriranja baze podataka s njihovim imenima i podacima za kontakt. Uz pomoć tog sustava u Europi se mogu brzo uspostaviti veze među zdravstvenim radnicima i bolnicama uključenima u borbu protiv bolesti COVID-19.

Primateljima ove baze podataka periodično će se distribuirati relevantne informacije u vezi s bolešću COVID-19 i europskim referentnim mrežama.

Da biste se pridružili tom sustavu, prijavite se putem interneta

Kako to funkcionira?

Nakon registracije sudionici imaju pristup podacima za kontakt uključenih liječnika.

S osobnim podacima sudionika postupa se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Sustav je u funkciji od 23. ožujka 2020., predstavljen je nadležnim tijelima država članica na sastanku Odbora EU-a za zdravstvenu sigurnost i o njemu su opsežno informirani zdravstveni djelatnici.

Odbor država članica europskih referentnih mreža u potpunosti podržava inicijativu za CMSS i aktivno pridonosi širenju informacija o njemu i njegovoj provedbi u državama članicama.

Projekt je usmjeren isključivo na podršku liječnicima u njihovoj svakodnevnoj praksi. Nije mu svrha bavljenje strateškim, organizacijskim, logističkim i javnozdravstvenim (epidemiologija ili praćenje) aspektima pandemije.

Kako europske referentne mreže pridonose liječenju pacijenata oboljelih i od rijetkih ili složenih bolesti i od bolesti COVID-19?

Europske referentne mreže suočene su s dosad nezabilježenim izazovom kako pomoći da pacijenti oboljeli od rijetkih bolesti koji su i zaraženi novim koronavirusom dobiju skrb i liječenje primjereno njihovoj specifičnoj situaciji. Nekoliko europskih referentnih mreža pokrenulo je ciljane inicijative.

Webinari u okviru europskih referentnih mreža

U kontekstu Sustava za potporu kliničkom upravljanju bolešću COVID-19 koji je pokrenula Europska komisija, GU SANTE organizirao je seriju webinara u cilju potpore liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima koji rade izravno s pacijentima oboljelima od COVID-a 19. Na temelju iskustava s 24 europske referentne mreže (engl. „European Reference Networks”, ERNs) stručnjaci su putem tih seminara podijelili svoje znanje i preporuke o postupanju u složenijim slučajevima pacijenata koji se bore istovremeno s COVID-om 19 i s rijetkim ili složenim bolestima ili stanjima.

Korisne informacije

Korisne poveznice