European Reference Networks

ERN'er og covid-19

I forbindelse med bekæmpelsen af coronaviruspandemien har Europa-Kommissionen lanceret støttesystemet til klinisk forvaltning af covid-19 (CMSS). Målet er at hjælpe læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle på hospitalerne, som i øjeblikket arbejder med covid-19 i hele EU, Storbritannien og EØS-landene. Støttesystemet gør mulig for sundhedsprofessionelle at finde frem til kolleger i andre lande og centre og at kommunikere med dem.

Hvorfor tilmelde sig støttesystemet til klinisk forvaltning af covid-19?

Ud fra erfaringerne med de europæiske netværk af referencecentre (ERN'er) gør initiativet det muligt at finde frem til kolleger og modtage regelmæssige opdateringer af databasen med deres navne og kontaktoplysninger. Støttesystemet hjælper til hurtigt at skabe forbindelser i hele Europa mellem alle involverede sundhedsprofessionelle og hospitaler i håndteringen af covid-19.

Information med relation til covid-19 og ERN'er vil regelmæssigt blive sendt til dem, der er tilmeldt databasen.

Hvis du vil benytte systemet, skal du tilmelde dig online

Hvordan fungerer støttesystemet?

Når deltagerne er tilmeldt, vil de modtage kontaktoplysningerne for de deltagende klinikere.

Behandlingen af deltagernes personoplysninger foregår i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Se den særlige databeskyttelseserklæring.

Systemet, der har været i brug siden den 23. marts 2020, er blevet præsenteret for de kompetente nationale myndigheder i EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed og bredt annonceret over for fagfolk i sundhedssektoren.

Medlemmerne af Medlemsstaternes ERN-råd bakker helhjertet op om støttesystemet til klinisk forvaltning af covid-19 og vil arbejde målrettet på at udbrede kendskabet til det og bistå med at indføre det i deres respektive lande.

Formålet med projektet er udelukkende at fokusere på at støtte klinikerne i deres daglige praksis. Det går ikke ud på at håndtere de strategiske, organisatoriske, logistiske og folkesundhedsmæssige (epidemiologiske eller overvågningsmæssige) aspekter af pandemien.

Hvad gør ERN-systemet for at hjælpe patienter, der lider af både sjældne sygdomme og covid-19?

ERN'erne har hidtil usete udfordringer, når de skal hjælpe patienter, som rammes af sjældne sygdomme, og som også er smittet med covid-19, så de får den behandling og pleje, de har behov for i deres specifikke situation. Flere ERN'er har iværksat målrettede initiativer.

ERN-webinarer

Som led i støttesystemet til klinisk forvaltning af covid-19, som Europa-Kommissionen har oprettet, har GD SANTE arrangeret en række webinarer, der skal hjælpe klinikere og andre sundhedsprofessionelle, som arbejder i forreste række med behandlingen af covid-19-patienter. På grundlag af erfaringerne med de europæiske netværk af referencecentre vil disse webinarer samle viden og anbefalinger fra nogle af eksperterne i de 24 ERN'er med hensyn til håndteringen af nogle af de mere komplekse tilfælde, hvor patienter lider af covid-19 samtidig med en sjælden eller kompleks sygdom.

Nyttig information

Nyttige link