European Reference Networks

Odbor držav članic

Odbor držav članic je bil v skladu z izvedbenim sklepom Komisije ustanovljen 5. februarja 2014.

Glavne naloge odbora so:

  • odobritev predlogov za vzpostavitev mrež in vlog za članstvo izvajalcev zdravstvenih storitev
  • odobritev vlog za članstvo izvajalcev zdravstvenih storitev za obstoječe mreže
  • prenehanje delovanja mreže (ocena)
  • sklep o prenehanju članstva

Delovanje odbora

  • Poslovnik odbora
  • Člani zastopajo države EU in EGP (največ dva predstavnika na državo)
  • Odboru skupaj predsedujeta predstavnik Evropske komisije in predstavnik članov, ki ga odbor izbere za dvoletno obdobje
  • Trenutno sta sopredsednika odbora Dr Lennart Christiansson (Švedska) in dr. Andrzej Rys (Komisija, direktor direktorata B, GD SANTE)

Sestanki in pomembni dokumenti

Nacionalne strategije v EU

Številne države EU imajo jasne politike in merila za upravljanje redkih ali kompleksnih bolezni oziroma bolezni z nizko prevalenco, druge pa še oblikujejo svoj pristop in kako bi ga povezale z evropskimi referenčnimi mrežami.

Spodaj so navedeni nacionalni kriteriji ali sistemi, ki se uporabljajo za odobritev centrov znanja in drugih visoko specializiranih storitev. Te nacionalne strategije bi morale pomagati pri promociji evropskih nacionalnih mrež na nacionalni ravni in spodbujati izmenjavo najboljših praks med državami EU.

Avstrija Italija
Belgija Latvija
 Bolgarija Litva
Hrvaška Luksemburg
Ciper Malta
Češka Nizozemska
 Danska Poljska
Estonija Portugalska
 Finska Romunija
 Francija Slovaška
Nemčija Slovenija
Grčija Španija
 Madžarska Švedska
Irska 

 

 Države EGP

  Norveška Lihtenštajn

 Druge države

 Združeno kraljestvo