European Reference Networks

Comitetul statelor membre

Comitetul statelor membre a fost instituit la data de 5 februarie 2014, conform deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene.

Principalele sarcini ale comitetului sunt:

  • aprobarea propunerilor de rețele și a cererilor de aderare ale furnizorilor de asistență medicală
  • aprobarea furnizorilor de servicii medicale care doresc să devină membri ai unei rețele existente
  • desființarea rețelelor (evaluare)
  • decizia referitoare la pierderea calității de membru

Funcționarea Comitetului

  • Regulamentul de ordine interioară care reglementează activitatea Comitetului
  • Membrii reprezintă țările UE și SEE (maximum doi reprezentanți pe țară)
  • Este coprezidat de Comisia Europeană și de un reprezentant al membrilor ales de către Comitet pe o perioadă de doi ani
  • Copreședinții Comitetului sunt în prezent dr Lennart Christiansson (Suedia) și dr Andrzej Rys, directorul direcției B din cadrul DG SANTE (Comisia Europeană)

Reuniuni și documente fundamentale

Strategii naționale

Unele țări UE dispun de politici și criterii clare pentru gestionarea bolilor rare sau cu incidență scăzută și a bolilor complexe, altele sunt pe cale să își definească strategia și mijloacele prin care pot asocia această abordare cu rețelele europene de referință.

Informațiile de mai jos prezintă criteriile sau sistemele naționale utilizate pentru aprobarea centrelor de expertiză și eventual a altor servicii foarte specializate. Aceste strategii naționale ar trebui să contribuie la promovarea rețelelor europene de referință la nivel național și să faciliteze schimbul de bune practici între țările UE. Austria  Italia
 Belgia  Letonia
 Bulgaria  Lituania
 Croația Luxemburg
 Cipru  Malta
 Cehia  Țările de Jos
 Danemarca  Polonia
 Estonia  Portugalia
  Finlanda  România
 Franța  Slovacia
 Germania  Slovenia
  Grecia  Spania
 Ungaria  Suedia
 Irlanda  Regatul Unit

 Țări SEE


  Norvegia Liechtenstein