European Reference Networks

Bestuursraad van lidstaten

Op 5 februari 2014 is, overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie, de Bestuursraad van lidstaten opgericht.

De belangrijkste taken zijn:

  • goedkeuring van netwerkvoorstellen en lidmaatschapsaanvagen van zorgverstrekkers
  • goedkeuring van zorgverstrekkers die zich bij een bestaand netwerk willen aansluiten
  • opheffing van netwerken (evaluatie)
  • beslissing over beëindiging van het lidmaatschap

Werking van de bestuursraad

  • De werking van de bestuursraad is geregeld in het reglement van orde.
  • De leden vertegenwoordigen de landen van de EU en de EER (maximaal twee vertegenwoordigers per land).
  • Het voorzitterschap wordt gedeeld door de Europese Commissie en een vertegenwoordiger van de leden die door de bestuursraad wordt verkozen voor een periode van twee jaar.
  • De huidige co-voorzitters zijn Zweden (dr. Lennart Christiansson) en de Commissie (dr. Andrzej Rys, directeur van directoraat B, DG SANTE).

Vergaderingen en documenten

Nationale strategieën in de EU

Een aantal EU-landen heeft duidelijke beleidslijnen en criteria voor de aanpak van zeldzame, weinig voorkomende of complexe ziekten. In andere landen is men zich momenteel nog aan het beraden over de te volgen aanpak en de koppeling daarvan aan de Europese referentienetwerken.

Onderstaande informatie geeft een beeld van de nationale criteria of systemen die gebruikt worden om kenniscentra en andere mogelijke uiterst gespecialiseerde diensten goed te keuren. Deze nationale strategieën moeten helpen de Europese referentienetwerken op nationaal niveau en de uitwisseling van beste praktijken tussen EU-landen te bevorderen.

Oostenrijk Italië
België Letland
 Bulgarije Litouwen
Kroatië Luxemburg
Cyprus Malta
Tsjechië Nederland
 Denemarken Polen
Estland Portugal
 Finland Roemenië
 Frankrijk Slowakije
Duitsland Slovenië
Griekenland Spanje
 Hongarije Zweden
Ierland 

 

 EER-landen

  Noorwegen Liechtenstein

 Andere landen

 Verenigd Koninkrijk