European Reference Networks

Odbor država članica

Odbor država članica osnovan je 5. veljače 2014. na temelju Provedbene odluke Europske komisije.

Glavne su zadaće odbora:

  • odobravanje prijedloga mreže i zahtjeva za članstvo pružatelja zdravstvene skrbi
  • odobravanje pružatelja zdravstvene skrbi koji se žele pridružiti postojećoj mreži
  • ukidanje mreže (evaluacija)
  • odluka o gubitku članstva.

Rad odbora

  • Poslovnik odbora 
  • Članovi predstavljaju države članice EU-a i EGP-a (najviše dva predstavnika iz svake zemlje)
  • Supredsjedatelji su Europska komisija i predstavnik članova kojeg bira odbor na mandat od dvije godine
  • Aktualni su supredsjedatelji odbora Švedska (dr. Lennart Christiansson) i Komisija (direktor Uprave B u Glavnoj upravi SANTE dr. Andrzej Rys).

Sastanci i ključni dokumenti

Nacionalne strategije EU-a

Određen broj država članica ima jasne politike i kriterije za suočavanje s rijetkim bolestima niske prevalencije odnosno složenim bolestima, dok ostale trenutačno odlučuju o svojem pristupu i načinu na koji bi se on mogao povezati s europskim referentnim mrežama.

U nastavku su navedeni nacionalni kriteriji ili sustavi za odobravanje centara stručnosti i ostalih mogućih visokospecijaliziranih usluga. Te nacionalne strategije trebale bi doprinijeti promicanju europskih referentnih mreža na nacionalnoj razini i olakšati razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

 Austrija  Italija
 Belgija  Latvija
 Bugarska  Litva
 Hrvatska  Luksemburg
 Cipar  Malta
 Češka  Nizozemska
 Danska  Poljska
 Estonija  Portugal
 Finska  Rumunjska
 Francuska  Slovačka
 Njemačka  Slovenija
 Grčka  Španjolska
 Mađarska  Švedska
 Irska  

 

 Zemlje EGP-a

  Norveška Lihtenštajn

 Ostale zemlje

 Ujedinjena Kraljevina